اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:15

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

737-700

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

وارش

VRH5869

مشهد

منتظر اعلام باشید

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

در حال نشستن

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

منتظر اعلام باشید

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

در حال نشستن

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

در حال نشستن

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

آتا

TBZ5707

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

باطل شد

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:05

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

پويا

PYA2359

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:20

ماهان

IRM1090

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

باطل شد

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:35

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:50

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:35

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:40

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1217

آبادان

باطل شد

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN6901

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

باطل شد

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:35

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:45

وارش

VRH5875

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آتا

TBZ5707

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:25

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

کارون

KRU2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3373

سمنان/مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:05

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

زاگرس

IZG4036

سیرجان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC3909

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

آسمان

IRC3791

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7088

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

پرواز كرد

18

1398-05-01 05:13

146-200

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

25

1398-05-01 05:10

f100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

27

1398-05-01 05:25

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

پرواز كرد

1

1398-05-01 05:20

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:15

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

3

1398-05-01 05:22

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

پرواز كرد

5

1398-05-01 05:35

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

7

1398-05-01 05:32

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:35

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

11

1398-05-01 05:42

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:40

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

12

1398-05-01 05:51

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:40

ایران ایر

IRA326

لارستان

پرواز كرد

3

1398-05-01 05:54

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:45

آسمان

IRC846

شیراز

پرواز كرد

29

1398-05-01 06:07

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

20

1398-05-01 06:16

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

1

1398-05-01 05:58

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

24

1398-05-01 06:12

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

2

1398-05-01 06:24

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

28

1398-05-01 06:26

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

6

1398-05-01 06:22

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

پرواز كرد

14

1398-05-01 06:10

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:05

ایران ایر

IRA292

یزد

پرواز كرد

4

1398-05-01 06:20

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:10

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

باطل شد

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

آماده پرواز

8

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

آماده پرواز

25

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

22

1398-05-01 06:29

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

آماده پرواز

8

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

آماده پرواز

9

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

وارش

VRH5852

اهواز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

پويا

PYA2358

بندرعباس

در حال سوار شدن

14

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

قشم ایر

QSM1200

مشهد

آماده پرواز

11

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

در حال سوار شدن

5

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

کاسپین

CPN024

مشهد

در حال سوار شدن

9

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:45

کیش ایر

KIS7031

اهواز

در حال سوار شدن

3

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:50

معراج

MRJ2825

تبریز

در حال سوار شدن

9

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:50

زاگرس

IZG4023

کرمان

در حال سوار شدن

5

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

در حال سوار شدن

3

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

12

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

27

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

معراج

MRJ2804

مشهد

دريافت كارت پرواز

10

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

دريافت كارت پرواز

13

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

دريافت كارت پرواز

8

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

آسمان

IRC3769

شیراز

دريافت كارت پرواز

29

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

11

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

وارش

VRH5874

آبادان

دريافت كارت پرواز

7

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

7

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

2

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

15

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

5

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

21

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

23

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

باطل شد

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

8

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:55

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

25

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

29

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

6

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

4

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

1

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

5

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

10

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:05

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

9

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

1

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:20

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

14

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

2

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

23

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

28

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

7

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

4

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

3

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

25

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

5

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

2

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

9

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

15

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

7

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

3

182

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

3

A321

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

27

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1216

آبادان

باطل شد

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

9

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

29

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

2

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

7

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

کاسپین

CPN6900

زاهدان

طبق برنامه

13

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

10

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

9

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

20

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

18

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

27

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

12

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

9

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

1

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

21

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

10

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

2

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

23

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM1091

مشهد

طبق برنامه

24

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

747

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

5

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

باطل شد

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

4

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

10

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

19

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

5

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

21

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

12

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:10

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

7

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

2

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:05

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:20

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:25

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:25

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:35

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:40

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:45

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3374

مشهد/سمنان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

وارش

VRH5880

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:55

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:25

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:25

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC3908

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:05

زاگرس

IZG4037

سیرجان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

ماهان

IRM4527

ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:25

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:05

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آسمان

IRC3790

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:35

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

rj100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸