اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Origin
Origin
Status
Status
belt
belt
Expected
Expected
AirCraftID
AirCraftID
Date
Date

چهار شنبه 00:01

پارس ایر

PRS4409

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:05

معراج

MRJ2807

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:10

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

آسمان

IRC625A

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:20

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:25

پارس ایر

PRS4459

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

آسمان

IRC3745A

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

وارش

VRH5873A

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:35

ایران ایر

IRA3470

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:35

وارش

VRH5841A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:35

کیش ایر

KIS7020

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:50

زاگرس

IZG4016

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:00

ایران ایر

IRA351

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:05

آتا

TBZ5647

تبریز

باطل شد

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:25

قشم ایر

QSM1241A

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

AB6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:25

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

کیش ایر

KIS7150

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

کارون

KRU2615

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:35

آسمان

IRC863

یزد

منتظر اعلام باشید

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC3915

بوشهر

تاخیر

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:35

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

FOKER100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:20

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

تاخیر

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:25

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:40

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:55

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:15

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:20

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:25

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:35

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:20

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

کارون

KRU2517

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:40

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

پارس ایر

PRS4413

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

BAE100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:20

کارون

KRU2519

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

پارس ایر

PRS4439

گچساران

طبق برنامه

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:40

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:05

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

سپهران

SHI4331

قشم

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

ab6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:40

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:45

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB933

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

ساها

IRZ121

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:55

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1267

شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:15

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:20

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:55

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

فلای پرشیا

FPI7409

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:20

کیش ایر

KIS7192

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

معراج

MRJ2843

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:35

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

ab6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

کاسپین

CPN6931

یزد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:00

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:05

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:40

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:45

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:55

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:55

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:05

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:15

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:20

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:45

سپهران

SHI4305

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 02:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:35

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:25

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:45

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:10

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:25

کاسپین

CPN6997

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:25

کاسپین

CPN6697

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:55

پارس ایر

PRS4415

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:25

کیش ایر

KIS7086

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

تابان

TBN6240

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:25

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:35

کارون

KRU2527

لاوان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

کاسپین

CPN6901

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:35

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

آتا

TBZ5690

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

تابان

TBN6266

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

سپهران

SHI4331

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

ساها

IRZ121

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

فلای پرشیا

FPI7435

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM4598

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

پارس ایر

PRS4455

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

سپهران

SHI4351

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:25

آتا

TBZ5701

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:35

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:55

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:35

پارس ایر

PRS4461

قشم

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:55

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:10

کارون

KRU2587

سیری

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:10

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Destination
Destination
Status
Status
counter
counter
Actual
Actual
AirCraftID
AirCraftID
Date
Date

چهار شنبه 01:00

کیش ایر

KIS7151A

شیراز

پرواز كرد

7

1400-11-06 01:13

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 04:40

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1400-11-06 04:55

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:00

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

25

1400-11-06 06:24

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-11-06 05:21

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:15

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

28

1400-11-06 05:23

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1400-11-06 05:48

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:35

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

3

1400-11-06 06:05

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM4596

رشت

پرواز كرد

1400-11-06 06:42

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

پرواز كرد

26, 27

1400-11-06 06:10

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

پرواز كرد

22

1400-11-06 06:47

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

24

1400-11-06 06:55

AB6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

26

1400-11-06 06:32

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA326

لارستان

پرواز كرد

5, 6

1400-11-06 06:54

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

پرواز كرد

14

1400-11-06 07:08

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

7

1400-11-06 06:58

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

7, 8

1400-11-06 07:11

FOKER100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

15

1400-11-06 07:03

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

5

1400-11-06 06:36

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

28

1400-11-06 07:00

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3432

شیراز

پرواز كرد

4

1400-11-06 07:45

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

4

1400-11-06 06:44

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

تابان

TBN6295

شیراز

پرواز كرد

6

1400-11-06 07:06

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

19, 20

1400-11-06 06:50

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:40

ایران ایر

IRA411

اهواز

پرواز كرد

9, 10

1400-11-06 07:32

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:40

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

13

1400-11-06 07:43

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

27

1400-11-06 07:25

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

12

1400-11-06 07:15

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

6

1400-11-06 07:40

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

29

1400-11-06 07:34

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

2

1400-11-06 07:23

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

3

1400-11-06 07:38

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

17, 18

1400-11-06 07:21

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

پرواز كرد

18

1400-11-06 07:27

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-11-06 07:51

BAE100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ایران ایرتور

IRB932

بندرعباس

پرواز كرد

13, 14

1400-11-06 07:41

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:15

تابان

TBN6261

كيش

پرواز كرد

8

1400-11-06 07:47

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

پرواز كرد

3

1400-11-06 07:53

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

پرواز كرد

21

1400-11-06 07:55

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:50

پويا

PYA2314

یزد

پرواز كرد

14

1400-11-06 07:58

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

25

1400-11-06 08:08

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

ساها

IRZ120

عسلویه

آماده پرواز

13

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

آتا

TBZ5698

مشهد

در حال سوار شدن

21, 22

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

آماده پرواز

23

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

در حال سوار شدن

8

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:20

معراج

MRJ2802

مشهد

در حال سوار شدن

19, 20

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

در حال سوار شدن

26

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:35

آتا

TBZ5602

تبریز

در حال سوار شدن

15, 16

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

دريافت كارت پرواز

5

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN022

مشهد

دريافت كارت پرواز

11

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

دريافت كارت پرواز

28, 29

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

آتا

TBZ5691

قشم

دريافت كارت پرواز

21, 22

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:20

تابان

TBN6304

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

دريافت كارت پرواز

23

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

دريافت كارت پرواز

17, 18

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC620

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

29

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

25

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

5

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

ساها

IRZ158

شیراز

طبق برنامه

14

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5633

اردبیل

طبق برنامه

15, 16

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:45

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

5, 6

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:45

پارس ایر

PRS4412

جهرم

طبق برنامه

20

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:05

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

23

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

معراج

MRJ2842

عسلویه

طبق برنامه

19, 20

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

27

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

پارس ایر

PRS4438

گچساران

طبق برنامه

20

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

15, 16

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

18

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

7

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

27

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

19

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

23

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

13

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:45

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

17, 18

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

4

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

6

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

26

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN6994

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:35

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:35

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

22

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1266

شیراز

طبق برنامه

15, 16

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

26, 27

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

21, 22

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

19

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

17, 18

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

20

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

7, 8

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:25

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

13

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

20

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

3

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:25

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

5, 6

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

25

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

7, 8

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

26

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:20

فلای پرشیا

FPI7408

مشهد

طبق برنامه

19

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

5

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

21

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

29

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

24

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

12

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

7

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:05

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

13

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

ab6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

25

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

14

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7193

کرمانشاه

طبق برنامه

9

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

3

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

8

md88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

21

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:50

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

4

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

6

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

13

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

29

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

19, 20

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

5, 6

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

28

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:55

وارش

VRH5898

زاهدان

طبق برنامه

3

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

9

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

7, 8

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

14

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

26

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

ab6

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:40

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:00

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:10

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:15

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:20

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

زاگرس

IZG4081

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:50

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

AB6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN6996

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

پارس ایر

PRS4414

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2526

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ساها

IRZ120

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:35

سپهران

SHI4352

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:40

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:40

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:20

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

کیش ایر

KIS7087

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:35

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6239

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

پارس ایر

PRS4454

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:35

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

کاسپین

CPN6900

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:10

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:10

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5689

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:25

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:40

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:55

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

پارس ایر

PRS4460

قشم

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:35

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:15

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:20

تابان

TBN6265

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

کارون

KRU2586

سیری

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

آتا

TBZ5700

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7434

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

سپهران

SHI4350

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA262

مشهد

طبق برنامه

MD80

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:35

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:45

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:45

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:35

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

سپهران

SHI4314

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:30

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:35

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:50

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

پارس ایر

PRS4442

یزد

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی