اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

146-100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:35

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

ab6

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:55

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

1

320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:05

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

rj100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

باطل شد

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA215

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

تابان

TBN6290

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

md88

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:45

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5841

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:05

ایران ایر

IRA427

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

کیش ایر

KIS7084

یزد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC641

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:35

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:45

قشم ایر

QSM1295

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

6

rj100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:55

معراج

MRJ2815

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

تاخیر

AB6

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC3963

اردبیل

باطل شد

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

کارون

KRU2609

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:40

کاسپین

CPN6909

شیراز

تاخیر

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

5

146-200

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

A310

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

منتظر اعلام باشید

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:10

کارون

KRU2605

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

6

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

در حال نشستن

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5624

شیراز

در حال نشستن

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

در حال نشستن

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:55

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4098

اردبیل

باطل شد

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

تاخیر

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3725

یزد

تاخیر

A320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:35

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:45

آسمان

IRC859

ارومیه

تاخیر

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

rj100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

rj100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA278

ارومیه

تاخیر

A319

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:10

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:20

زاگرس

IZG4088

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:20

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:25

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

rj100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:30

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN6971

اهواز

تاخیر

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A319

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

باطل شد

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

146-200

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:25

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:35

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:00

معراج

MRJ2847

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:15

زاگرس

IZG4088

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:25

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:25

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:55

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:05

تابان

TBN6286

کرمان

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:10

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:45

کاسپین

CPN6937

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:05

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:30

کارون

KRU2651

آبادان

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:40

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:50

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:15

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:35

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:40

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:45

قشم ایر

QSM1257

خارگ

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:50

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

AB3

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:25

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:50

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:10

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:20

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:55

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:00

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

AB3

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB8019

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:15

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:35

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:05

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:20

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:25

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:35

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:35

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:45

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:50

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:55

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

146-200

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:50

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:50

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:50

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:05

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:15

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:25

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:35

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:45

معراج

MRJ2836

ارومیه

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:55

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

737

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:50

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

a320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:05

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:15

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:25

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC3962

اردبیل

باطل شد

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

4

1399-06-30 17:26

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:20

کاسپین

CPN6908

شیراز

پرواز كرد

9

1399-06-30 18:59

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

9, 10, 11

1399-06-30 18:12

AB6

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:35

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

18

1399-06-30 17:38

146-200

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

6

1399-06-30 19:03

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:50

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

19, 20

1399-06-30 17:56

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:50

کارون

KRU2608

یزد

پرواز كرد

26, 27

1399-06-30 18:16

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

7, 8

1399-06-30 18:08

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1399-06-30 16:40

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

20

1399-06-30 18:35

AB6

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:25

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

8

1399-06-30 18:38

md88

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

9, 10, 11

1399-06-30 19:18

A310

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

12

1399-06-30 18:57

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

آماده پرواز

5, 6

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

8

1399-06-30 19:12

MD82

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

15

1399-06-30 19:01

EMB145

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:05

زاگرس

IZG4099

اردبیل

باطل شد

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:05

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

4

1399-06-30 19:27

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پرواز كرد

1

1399-06-30 19:20

ATR-42-320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

25

1399-06-30 19:32

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

22

1399-06-30 19:41

A310

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA279

ارومیه

پرواز كرد

7, 8

1399-06-30 20:33

a320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

24

1399-06-30 20:04

A310

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 19:55

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

15, 16

1399-06-30 20:08

BAE100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:05

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

19, 20

1399-06-30 20:34

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:10

تابان

TBN6245

اهواز

پرواز كرد

6

1399-06-30 20:18

md88

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:10

آسمان

IRC858

ارومیه

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 21:10

28

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

ایران ایر

IRA298

یزد

پرواز كرد

5, 6

1399-06-30 20:24

A320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

پرواز كرد

3

1399-06-30 20:20

ATR-42-320

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

8

1399-06-30 20:26

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:25

وارش

VRH5872

بوشهر

پرواز كرد

7

1399-06-30 20:39

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:25

زاگرس

IZG4089

تبریز

آماده پرواز

4

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

9

1399-06-30 20:41

737

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

آماده پرواز

29

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:45

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

پرواز كرد

17, 18

1399-06-30 20:49

BAE100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC832

اهواز

آماده پرواز

25

737

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

معراج

MRJ2846

زاهدان

آماده پرواز

15, 16

A319

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:05

کاسپین

CPN6970

اهواز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 22:25

11

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:10

ماهان

IRM4577

بم

آماده پرواز

18

146-200

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:30

کارون

KRU2610

دزفول

دريافت كارت پرواز

26, 27

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:35

سپهران

SHI4303

شیراز

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

24

737-700

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

دريافت كارت پرواز

20

RJ100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

دريافت كارت پرواز

19, 20

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

کارون

KRU2604

اهواز

دريافت كارت پرواز

17, 18

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

باطل شد

RJ100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

دريافت كارت پرواز

6

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 04:55

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

AB3

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:00

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

3

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:05

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:10

زاگرس

IZG4089

تبریز

طبق برنامه

5

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:10

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

20

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:15

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

7

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:20

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:25

تابان

TBN6285

کرمان

طبق برنامه

5

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:25

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

27

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

29

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:35

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:35

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

9

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

22

ab6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:50

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

19

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:55

قشم ایر

QSM1256

خارگ

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

28

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:05

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

25

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC862

یزد

تاخیر - 07:15

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:25

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

21

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

6

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:35

کاسپین

CPN6936

ماهشهر

طبق برنامه

14

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:40

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:45

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

7

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 06:50

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:10

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

AB3

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:25

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

23

RJ85

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 07:45

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

27

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:35

کارون

KRU2650

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

22

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:10

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

29

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 10:00

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 10:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 10:10

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 10:15

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 10:35

ایران ایرتور

IRB8018

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

18

RJ85

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:35

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 11:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

5

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:20

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:25

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:35

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:45

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:50

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

9

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 12:50

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:00

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

12

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

24

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

22

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

20

146-200

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:35

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

14

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

29

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:00

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

19

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:50

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:05

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA378

زاهدان

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:35

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:50

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

12

737

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

6

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

8

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:15

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

26

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:15

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

5

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:00

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:05

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:20

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

22

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

16

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:35

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:40

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

5

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

24

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

5

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:35

معراج

MRJ2837

ارومیه

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:40

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

9

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:10

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

19

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 19:50

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:00

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:05

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

5

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

12

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

22

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 20:40

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

16

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

2

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

27

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

20

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

24

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

5

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:10

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۹

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۹