اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

کارون

KRU2601

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4570

رفسنجان

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

تاخیر

737-700

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

ایران ایر

IRA272

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD80

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | دریافت بار از نقاله

3

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5667

تبریز

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA293

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

FOKER100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

تاخیر

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

1

FOKER100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1292

سنندج

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

A319

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

کارون

KRU2607

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

آتا

TBZ5657

سبزوار

باطل شد

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

A319

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

RJ85

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

کارون

KRU2577

سیری

تاخیر

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7174

جاسک

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

rj100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

rj100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

آتا

TBZ5702

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

AB3

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

کاسپین

CPN025

مشهد

باطل شد

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ایران ایر

IRA221

اصفهان

طبق برنامه

A321

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

باطل شد

737-700

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

باطل شد

737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:10

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:55

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:25

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:25

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:40

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:25

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:25

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:05

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:35

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:35

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:50

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:55

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:20

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:35

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:05

آتا

TBZ5622

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:05

آتا

TBZ5663

رشت

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:20

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:25

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:25

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:35

ایران ایر

IRA3346

گچساران

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:40

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA274

ارومیه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:35

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:45

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:15

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

MD80

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:35

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:55

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:30

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:10

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:20

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:35

ایران ایر

IRA3375

سمنان/مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:50

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:00

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:10

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:40

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:40

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

A321

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:50

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:05

کارون

KRU2607

اهواز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:05

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:10

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB3

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:35

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایر

IRA3342

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایر

IRA3381

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

AB3

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:35

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:55

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:10

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:15

ایران ایر

IRA377

کرمان

طبق برنامه

MD80

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:30

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:30

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:35

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:45

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:50

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:50

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:55

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:10

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:30

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:30

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:30

قشم ایر

QSM1317

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:30

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:30

ساها

IRZ155

كيش

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:35

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:35

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:55

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:00

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:00

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:05

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:05

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:15

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:30

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:45

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA317

اصفهان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

MD80

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA292

یزد

پرواز كرد

3

1398-12-08 07:10

FOKER100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2576

سیری

پرواز كرد

15

1398-12-08 07:45

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

9

1398-12-08 07:11

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

آتا

TBZ5668

تبریز

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

5

1398-12-08 06:51

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

13

1398-12-08 07:14

rj100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

پرواز كرد

25

1398-12-08 07:20

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

1

1398-12-08 07:50

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

6

1398-12-08 07:40

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

12

1398-12-08 07:37

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

زاگرس

IZG4025

بوشهر

پرواز كرد

6

1398-12-08 07:51

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3445

تبریز

پرواز كرد

2

1398-12-08 07:31

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

11

1398-12-08 07:54

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

پرواز كرد

4

1398-12-08 07:40

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

14

1398-12-08 07:56

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

13

1398-12-08 08:00

737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کارون

KRU2600

اهواز

پرواز كرد

15

1398-12-08 08:11

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

10

1398-12-08 08:36

737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

پرواز كرد

5

1398-12-08 08:06

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

19

1398-12-08 08:18

A310

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

7

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

15

1398-12-08 08:21

737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

ایران ایر

IRA3426

یزد

پرواز كرد

1

1398-12-08 08:54

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

25

1398-12-08 08:29

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

ایران ایر

IRA468

مشهد

پرواز كرد

3

1398-12-08 09:08

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

23

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

پرواز كرد

20

1398-12-08 09:25

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

19

1398-12-08 09:50

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

ایران ایر

IRA495

اردبیل

پرواز كرد

4

1398-12-08 10:04

MD80

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

کاسپین

CPN022

مشهد

در حال سوار شدن

11

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

آماده پرواز

27

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

قشم ایر

QSM1273

تبریز

در حال سوار شدن

10

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

کیش ایر

KIS7175

جاسک

آماده پرواز

7

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA326

لارستان

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

5

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

آتا

TBZ5656

سبزوار

باطل شد

737-700

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

3

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آسمان

IRC858

ارومیه

دريافت كارت پرواز

29

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3305

خوی

دريافت كارت پرواز

6

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

10

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

تابان

TBN6283

شیراز

باطل شد

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

29

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

تاخیر - 14:30

7

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

9

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

10

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

737-700

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

19

AB6

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

26

ATR-72

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

4

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

5

AB3

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

2

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

3

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

1

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

25

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

کاسپین

CPN024

مشهد

باطل شد

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

11

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

12

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

15

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

3

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

29

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

26

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

23

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

19

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

4

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

11

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

کارون

KRU2606

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

ab6

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

11

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

5

AB3

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ایران ایر

IRA220

اصفهان

طبق برنامه

3

A321

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5675

ارومیه

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

10

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

8

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

23

A310

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آتا

TBZ5613

اصفهان

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

10

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

14

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

19

737-700

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 05:10

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 05:15

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 05:35

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 05:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 05:50

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 05:55

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:00

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:20

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:20

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

MD80

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:35

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:55

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:00

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:15

آتا

TBZ5621

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:15

ایران ایر

IRA3374

مشهد/سمنان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:25

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

AB3

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:35

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB3

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

AB3

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:55

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA3347

گچساران

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:05

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:10

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:15

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:30

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:50

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:50

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:55

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:55

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:00

آتا

TBZ5664

رشت

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:05

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:20

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:20

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:25

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:25

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:40

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:40

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:10

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:25

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:30

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:35

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:00

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:05

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:30

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:45

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:50

قشم ایر

QSM1316

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:55

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:00

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:30

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:45

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:00

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:05

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:10

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:25

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:35

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA376

کرمان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:25

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:40

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

A321

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:45

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA3380

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA3343

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:40

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:05

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:10

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:25

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

MD80

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:45

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:55

ایران ایر

IRA316

اصفهان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:20

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:35

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:40

ساها

IRZ154

كيش

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:50

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:00

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:05

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:30

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:50

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:55

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:10

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:10

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:20

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:30

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:15

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کارون

KRU2606

اهواز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:30

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:50

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:55

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸