اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

آتا

TBZ5688

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4014

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

زاگرس

IZG4040

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4018

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA274

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA215

قشم

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

کارون

KRU2509

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1217

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

کاسپین

CPN6985

كيش

برگشت

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

کاسپین

CPN037

قشم

برگشت

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

معراج

MRJ2819

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1243

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ85

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

وارش

VRH5857

كيش

تاخیر

737-700

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC3881

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

ماهان

IRM1066

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

تاخیر

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

آتا

TBZ5622

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ساها

IRZ153

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

در حال نشستن

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

تاخیر - 22:45

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

نشست

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

تاخیر - 00:25

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

5

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

آتا

TBZ5692

قشم

تاخیر

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

پويا

PYA2311

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

تابان

TBN6223

مشهد

تاخیر

MD.88

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4028

آبادان

تاخیر

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

6

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

وارش

VRH5825

كيش

تاخیر

737-700

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC825

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

تاخیر

ATR-72

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

در حال نشستن

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

تاخیر

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

ایران ایرتور

IRB8063

مشهد

تاخیر

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

نشست

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

معراج

MRJ2805

مشهد

تاخیر

A319

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

تاخیر

ATR-72

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

تاخیر

RJ100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

آتا

TBZ5603

تبریز

منتظر اعلام باشید

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

تاخیر

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:35

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

در حال نشستن

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

AB6

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

A321

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1303

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

تاخیر

ab6

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

وارش

VRH5819

مشهد

تاخیر

B737

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

تاخیر - 02:45

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

تاخیر

A321

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:25

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:35

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:40

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کارون

KRU2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

پويا

PYA2342

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

قشم ایر

QSM1297

قشم

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

زاگرس

IZG4036

سیرجان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB8063

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

وارش

VRH5859

قشم

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

وارش

VRH5849

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

پويا

PYA2344

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

در حال نشستن

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5701

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3385

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

1

1397-12-28 20:02

ATR-72

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

22

1397-12-28 20:13

A310

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB8062

مشهد

پرواز كرد

4

1397-12-28 19:52

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

پرواز كرد

6

1397-12-28 19:44

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

23, 24

1397-12-28 20:06

747

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:35

آتا

TBZ5712

كيش

پرواز كرد

11

1397-12-28 20:22

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3503

كيش

پرواز كرد

9

1397-12-28 22:34

AB3

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

14

1397-12-28 19:43

EMB145

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4029

آبادان

پرواز كرد

1

1397-12-28 19:50

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

پرواز كرد

19

1397-12-28 19:59

BAE146

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

21

1397-12-28 22:46

ab6

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

12

1397-12-28 22:41

B737

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

آتا

TBZ5604

تبریز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

11

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

پرواز كرد

27

1397-12-28 22:51

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

ایران ایر

IRA445

تبریز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

5

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پرواز كرد

3

1397-12-28 22:03

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

پرواز كرد

4

1397-12-28 22:53

A321

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2616

اهواز

پرواز كرد

14

1397-12-28 22:37

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

پرواز كرد

8

1397-12-28 22:00

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:45

4

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

پرواز كرد

26

1397-12-28 22:43

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN018

اهواز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

13

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

زاگرس

IZG4073

مشهد

پرواز كرد

6

1397-12-28 22:24

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

پرواز كرد

9

1397-12-28 22:55

RJ100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

وارش

VRH5818

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 23:35

7

B737

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

زاگرس

IZG4027

اهواز

پرواز كرد

7

1397-12-28 22:16

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

2

1397-12-28 22:47

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

آماده پرواز

3

AB6

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

23

1397-12-28 22:58

BAE146

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

سپهران

SHI4303

شیراز

در حال سوار شدن

25

B737

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM4577

بم

آماده پرواز

18

BAE146

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

در حال سوار شدن

6

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آتا

TBZ5606

تبریز

دريافت كارت پرواز

10

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

آماده پرواز

12

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

در حال سوار شدن

20

ab6

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

دريافت كارت پرواز

28

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:30

زاگرس

IZG4025

بوشهر

تاخیر - 06:35

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:30

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:35

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:40

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:40

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:40

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:50

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:35

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB8066

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB8062

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

وارش

VRH5848

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

پويا

PYA2341

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:05

تابان

TBN6343

اردبیل

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

قشم ایر

QSM1296

قشم

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

کاسپین

CPN036

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:40

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ساها

IRZ150

چابهار

طبق برنامه

737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:05

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:25

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

زاگرس

IZG4037

سیرجان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

وارش

VRH5858

قشم

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

پويا

PYA2343

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:05

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB8030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

آتا

TBZ5700

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷