اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:10

ایران ایر

IRA272

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

AB3

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:05

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:15

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3346

گچساران

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:25

زاگرس

IZG4076

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3304

خوی

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:55

ایران ایر

IRA261

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:15

وارش

VRH5823

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3444

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A300-600ST

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:50

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | دریافت بار از نقاله

6

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:25

ایران ایر

IRA233

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

3

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:35

قشم ایر

QSM1211

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:50

کارون

KRU2585

لاوان/شیراز

منتظر اعلام باشید

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:00

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

منتظر اعلام باشید

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:40

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:50

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:05

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:30

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7174

جاسک

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

AB4

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB8019

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:55

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:05

آسمان

IRC3843

سیری

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:05

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:10

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ85

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:55

کارون

KRU2607

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:45

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:35

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

تاخیر

A300-600

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:25

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:35

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:05

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

BAE100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:50

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:00

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:35

ایران ایر

IRA412

اهواز

طبق برنامه

AB3

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:35

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:45

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

f100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:05

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:10

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:20

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:30

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:40

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:45

تابان

TBN6290

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:10

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:15

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:30

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:40

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:55

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:10

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:30

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:30

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:05

ایران ایر

IRA377

کرمان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:05

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

AB3

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:20

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:45

ایران ایر

IRA3438

ماکو

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:00

ایران ایر

IRA274

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:00

آتا

TBZ5622

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:05

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:20

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:55

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

AB3

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:10

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:15

ایران ایر

IRA3405

شاهرود

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:15

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:30

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:40

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:45

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA3440

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:30

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:35

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:50

ایران ایر

IRA359

كيش

طبق برنامه

AB4

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:20

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:30

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:35

ایران ایر

IRA3375

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:45

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:00

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:30

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:35

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:35

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:45

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:00

ایران ایر

IRA1065

اردبیل

طبق برنامه

146-200

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:00

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:30

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:35

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:40

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:45

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:50

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:55

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:55

قشم ایر

QSM1301

لارستان

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:10

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:10

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:00

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:40

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:05

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

AB4

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:30

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:35

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:40

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:45

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:00

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:15

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

737

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:15

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:15

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:30

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:35

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

f100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:50

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA317

اصفهان

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:00

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:15

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:25

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:30

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:30

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:35

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:45

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:45

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:50

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:55

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:45

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

4

1399-05-23 08:52

ATR-42-320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:00

تابان

TBN6291

اصفهان

پرواز كرد

6

1399-05-23 09:11

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:05

آتا

TBZ5681

بندرعباس

پرواز كرد

17, 18

1399-05-23 09:28

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:10

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

3

1399-05-23 09:15

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

پرواز كرد

18

1399-05-23 09:24

BAE146

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:45

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

7

1399-05-23 09:55

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

پرواز كرد

9, 10

1399-05-23 10:32

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7175

جاسک

پرواز كرد

9

1399-05-23 10:29

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB8018

چابهار

پرواز كرد

5, 6

1399-05-23 11:02

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:50

آسمان

IRC858

ارومیه

پرواز كرد

25

1399-05-23 11:00

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3358

گرگان

پرواز كرد

3

1399-05-23 11:35

ATR-42-320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

2

1399-05-23 11:31

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:35

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1399-05-23 11:45

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

پرواز كرد

3

1399-05-23 11:56

320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

زاگرس

IZG4051

كيش

در حال سوار شدن

5

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1399-05-23 12:41

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:25

قشم ایر

QSM1240

قشم

آماده پرواز

19, 20

BAE100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

در حال سوار شدن

20

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:10

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

دريافت كارت پرواز

12, 13, 14

A300-600

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

22

RJ100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:40

ایران ایر

IRA268

مشهد

دريافت كارت پرواز

5, 6

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

دريافت كارت پرواز

7, 8

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

دريافت كارت پرواز

13

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3428

یزد

دريافت كارت پرواز

3

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:15

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

15, 16

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:30

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

9, 10

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

17, 18

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

11

ATR-42-320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:45

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

9, 10

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-42-320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

7

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

9

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:15

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:20

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

29

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

13

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:25

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

5

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

26, 27

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

11

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:10

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

9

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

5, 6

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

20

146-200

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

15, 16

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:40

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

7

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:55

کارون

KRU2606

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:00

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

8

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:05

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

3

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:35

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

7, 8

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

12, 13, 14

A300-600

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

13

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:15

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

7

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

5, 6

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA413

اهواز

طبق برنامه

3, 4

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:25

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18

747

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:05

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:05

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

7, 8

ATR-42-320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:20

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

5

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:30

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

19, 20

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:55

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 04:00

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

AB3

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 04:05

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 04:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 04:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:35

تابان

TBN6285

کرمان

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:00

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:00

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

AB3

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:10

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:10

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:15

ایران ایر

IRA3351

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:25

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:30

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:55

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3441

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:05

آتا

TBZ5621

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA3374

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA376

کرمان/زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:15

ایران ایر

IRA3404

شاهرود

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:20

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:25

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:45

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:05

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:10

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:40

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:45

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:50

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:45

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:05

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:15

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:20

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:25

قشم ایر

QSM1300

لارستان

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:25

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:40

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:45

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:55

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:10

ایران ایر

IRA358

كيش

طبق برنامه

AB4

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:20

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:50

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:00

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:30

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:35

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:00

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:05

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:30

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:00

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:35

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:00

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:30

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

737-800

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:35

ایران ایر

IRA3419

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:35

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:50

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:55

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA316

اصفهان

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:55

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:00

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:05

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

AB4

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:10

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:40

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:50

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:50

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:25

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:30

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:30

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:35

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:50

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:05

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:05

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:30

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:45

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:45

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:45

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:50

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:55

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:00

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:05

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:20

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:25

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:35

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:50

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:50

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:00

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:45

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:25

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:30

قشم ایر

QSM1330

قشم

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹