اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:35

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:45

کیش ایر

KIS7026

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:50

کارون

KRU2619

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:00

پويا

PYA2346

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

EMB145

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:05

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:10

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:20

آسمان

IRC641

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

B737-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:40

آتا

TBZ5648

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:10

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آسمان

IRC845

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

5

rj100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:00

زاگرس

IZG4022

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:05

ماهان

IRM4536

سبزوار

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

نشست | پایان دریافت بار

6

RJ85

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:25

کاسپین

CPN041

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:35

آسمان

IRC835

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7150

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آسمان

IRC3725

یزد

تاخیر

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:55

آسمان

IRC823

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

B727

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:00

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

RJ100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7152

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:00

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

تاخیر

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:05

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-72-500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:10

آسمان

IRC3912

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

737-700

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

5

A320

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:15

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

در حال نشستن

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست

320

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:20

آتا

TBZ5636

اهواز

منتظر اعلام باشید

MD83

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

در حال نشستن

A320

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:20

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

B737

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:25

کاسپین

CPN6925

مشهد

در حال نشستن

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

در حال نشستن

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کارون

KRU2609

یزد

در حال نشستن

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:35

آتا

TBZ5653

تبریز

منتظر اعلام باشید

EMB145

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:35

آسمان

IRC3787

شیراز

منتظر اعلام باشید

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست

AB6

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

در حال نشستن

ATR-72-500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA297

یزد

در حال نشستن

FOKER100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/زاهدان/کرمان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:00

پويا

PYA2350

گرگان

طبق برنامه

AN74

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

تاخیر

737

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:25

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:35

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1259

مشهد

تاخیر

rj100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

rj100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

آتا

TBZ5620

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:25

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:30

پويا

PYA2344

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:00

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:25

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

737-700

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:35

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:40

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:00

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:05

زاگرس

IZG4008

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:10

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:15

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:20

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:20

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:15

قشم ایر

QSM1274

رشت

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:30

پويا

PYA2346

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:35

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:00

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

شیراز/خارگ

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:10

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:30

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:35

ایران ایر

IRA213

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:40

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:20

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آتا

TBZ5648

ماکو

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:40

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:40

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:05

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:20

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:25

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:35

آتا

TBZ5729

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:35

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:05

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:05

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:20

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:00

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:05

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:45

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

747

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:05

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

MD80

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:35

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:35

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:35

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:40

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:55

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

146-200

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:05

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:20

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:40

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:55

ایران ایر

IRA337

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:55

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آتا

TBZ5620

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:05

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:05

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:10

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:10

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:35

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:05

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:25

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:50

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

24

1397-07-27 18:34

AB6

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

28

1397-07-27 18:51

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

16

1397-07-27 18:38

737-700

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پرواز كرد

1

1397-07-27 18:44

ATR-72-500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:45

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

9

1397-07-27 18:55

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

9

1397-07-27 18:51

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

پرواز كرد

1

1397-07-27 19:46

A320

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:15

ایران ایر

IRA468

مشهد

پرواز كرد

3

1397-07-27 19:38

A320

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

18

1397-07-27 19:35

A310

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

پرواز كرد

2

1397-07-27 19:40

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

29

1397-07-27 20:45

B737

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1397-07-27 20:04

747

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:45

کیش ایر

KIS7027

كيش

پرواز كرد

3

1397-07-27 19:52

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:45

آسمان

IRC854

شیراز

پرواز كرد

25

1397-07-27 20:14

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

پرواز كرد

21

1397-07-27 20:06

RJ100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:50

کارون

KRU2608

یزد

پرواز كرد

15

1397-07-27 19:54

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

22

1397-07-27 20:22

RJ85

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:05

پويا

PYA2349

گرگان

پرواز كرد

12

1397-07-27 20:27

AN74

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:15

کاسپین

CPN018

اهواز

پرواز كرد

15

1397-07-27 20:25

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پرواز كرد

5

1397-07-27 20:53

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:25

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

12

1397-07-27 21:26

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:25

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

6

1397-07-27 20:32

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

پرواز كرد

23

1397-07-27 20:55

AB6

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

پرواز كرد

8

1397-07-27 22:02

rj100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

پرواز كرد

5

1397-07-27 21:35

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

14

1397-07-27 21:17

md88

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 23:55

26

A320

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

پرواز كرد

27

1397-07-27 21:56

ATR

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:20

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

پرواز كرد

9

1397-07-27 21:47

rj100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:25

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

10

1397-07-27 21:41

B737

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

4

1397-07-27 21:37

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:00

آتا

TBZ5619

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

11

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

آماده پرواز

24

BAE146

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

در حال سوار شدن

8

RJ85

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

دريافت كارت پرواز

12

EMB145

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آتا

TBZ5621

مشهد

دريافت كارت پرواز

10

MD83

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آسمان

IRC3913

شیراز

دريافت كارت پرواز

25

F100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

دريافت كارت پرواز

8

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

A319

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

دريافت كارت پرواز

22

AB6

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

دريافت كارت پرواز

28

B737

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:20

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:20

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:25

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:25

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:30

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:30

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:35

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

5

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

7

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:40

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:45

زاگرس

IZG4009

آبادان

طبق برنامه

9

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:50

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:00

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:05

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:15

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:30

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:35

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:40

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:15

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:30

پويا

PYA2345

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:30

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1275

رشت

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

5

A319

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:00

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:40

آتا

TBZ5647

ماکو

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:45

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:55

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:00

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:05

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:40

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:30

آتا

TBZ5728

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:50

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

747

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:20

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:35

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:35

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

MD80

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:10

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:55

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:05

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:35

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:50

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:50

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:50

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:55

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

3

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:35

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

737-700

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:45

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:55

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آتا

TBZ5619

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:25

آتا

TBZ5703

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:25

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:40

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:45

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:20

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

A319

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مهر ۱۳۹۷