اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

قشم ایر

QSM1289

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

تابان

TBN6331

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3909

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:25

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA3384

سهند

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

ایران ایر

IRA381

چابهار

تاخیر

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

rj100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

سپهران

SHI4361

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3381

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3375

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

AB3

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1285

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1317

كيش

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

IL76

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:25

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB931

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

کارون

KRU2577

سیری

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7174

جاسک

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

AB3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

rj100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3327

مشهد/جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ایران ایر

IRA221

اصفهان

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

rj100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس/اصفهان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:05

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:10

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 04:20

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:50

زاگرس

IZG4077

شیراز

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

دريافت كارت پرواز

18

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:10

ایران ایر

IRA273

ارومیه

تاخیر - 06:00

3

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

25

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

5

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

20

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

22

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

4

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

12

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

7

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

6

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

29

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

طبق برنامه

8

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

10

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

آسمان

IRC3908

اصفهان

طبق برنامه

26

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

6

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:45

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

16

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

9

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

11

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

9

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

7

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

15

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

13

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

24

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

3

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

4

AB3

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

6

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

18

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

25

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

8

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

10

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

16

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

10

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

9

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

3

AB3

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

26

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA380

چابهار

تاخیر - 10:30

3

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

21

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3385

سهند

طبق برنامه

1

ATR-42-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

14

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

6

md88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

تابان

TBN6332

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

23

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

سپهران

SHI4360

چابهار

طبق برنامه

27

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

4

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

9

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

5

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

6

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

29

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1316

كيش

طبق برنامه

9

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

8

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

10

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3380

سبزوار

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

11

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

6

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

13

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

9

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

18

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

20

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

22

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

16

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

3

AB3

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1284

اصفهان

طبق برنامه

9

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

10

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

24

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

19

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

12

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

3

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

27

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

5

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

9

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

6

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

4

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

29

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

9

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

8

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

6

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

21

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

20

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

8

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

16

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

15

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

9

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

6

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

18

ab6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

10

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

3

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

10

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

9

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

4

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

11

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

7

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

20

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

22, 23

747

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

25

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

24

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

5

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

14

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

18

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

8

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

3

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

3

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

6

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

20

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

22

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

25

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

24

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:05

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

ایران ایر

IRA447

تبریز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:05

ایران ایر

IRA220

اصفهان

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2576

سیری

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

ساها

IRZ150

اصفهان

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

AB3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3374

مشهد/جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:25

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB930

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:25

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

کیش ایر

KIS7175

جاسک

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

AB3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ایران ایر

IRA236

اصفهان/بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

AB3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۸