اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 10:20

آسمان

IRC3727

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 10:30

ساها

IRZ163

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 10:55

ایران ایر

IRA406

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

A300-600

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:00

آتا

TBZ5609

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:15

قشم ایر

QSM1243

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

ab6

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:50

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:50

ایران ایر

IRA383

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:55

قشم ایر

QSM1245

لاوان

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:55

آسمان

IRC635

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

آتا

TBZ5657

سبزوار

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:15

ایران ایر

IRA446

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

FOKER100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:55

ایران ایر

IRA3346

گچساران

نشست | دریافت بار از نقاله

4

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:05

کارون

KRU2613

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:25

قشم ایر

QSM1321

سیری

تاخیر

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:35

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

4

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA295

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A319

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:50

آتا

TBZ5682

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA494

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

6

ATR

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:20

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:30

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:55

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

تاخیر

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:00

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:10

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:25

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

AB3

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:35

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

ایران ایر

IRA3354

آبادان

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:05

تابان

TBN6248

ارومیه

طبق برنامه

MD.88

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:05

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

146-200

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ85

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:45

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:50

کارون

KRU2607

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

A310

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:25

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:35

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:50

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:05

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:35

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

ab6

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:35

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:40

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:05

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:40

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:55

زاگرس

IZG4088

تبریز

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:55

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

ab6

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

737

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:35

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

A319

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:10

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:20

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

FOKER100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:30

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A319

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

146-200

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:25

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

تابان

TBN6286

کرمان

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:00

معراج

MRJ2847

زاهدان

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:25

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:35

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:45

زاگرس

IZG4088

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:50

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:05

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:45

کاسپین

CPN6937

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:05

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:40

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3438

ماکو

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:50

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:20

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:25

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:25

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:35

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:50

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:50

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:55

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:25

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:30

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:10

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:15

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:20

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:55

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:00

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

AB3

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:05

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:35

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:50

ایران ایر

IRA359

كيش

طبق برنامه

AB4

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB8019

چابهار

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:35

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:05

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:10

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:10

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:25

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:30

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:50

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:55

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:55

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

146-200

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:05

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:50

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A300-600ST

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:30

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:45

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:50

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:05

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:05

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:15

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:40

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

AB4

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:30

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:45

معراج

MRJ2836

ارومیه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:55

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:00

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:15

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:25

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:50

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

a320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:15

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:25

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

A300-600ST

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

146-200

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 10:00

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

19, 20

1399-07-06 10:07

320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 10:10

کارون

KRU2612

اهواز

پرواز كرد

28, 29

1399-07-06 10:08

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA294

یزد

پرواز كرد

5, 6

1399-07-06 10:32

A319

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA495

اردبیل

پرواز كرد

7, 8

1399-07-06 10:34

ATR

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 10:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

11

1399-07-06 10:38

ATR

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

25

1399-07-06 10:52

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:00

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

15, 16

1399-07-06 11:17

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:15

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

7

1399-07-06 11:42

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:25

آسمان

IRC816

بجنورد

پرواز كرد

27

1399-07-06 11:32

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

ایران ایر

IRA462

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1399-07-06 12:28

AB3

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 11:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

17, 18

1399-07-06 12:04

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:20

وارش

VRH5822

كيش

پرواز كرد

7

1399-07-06 12:26

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:35

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1399-07-06 12:34

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

2

1399-07-06 12:50

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:50

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

29

1399-07-06 13:05

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 12:55

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

پرواز كرد

7, 8

1399-07-06 13:06

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:00

تابان

TBN6247

ارومیه

پرواز كرد

6

1399-07-06 13:30

MD.88

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:05

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1399-07-06 13:17

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

19

1399-07-06 13:28

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

پرواز كرد

5, 6

1399-07-06 13:38

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

14

1399-07-06 13:48

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

آماده پرواز

19, 20

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:50

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

آماده پرواز

15, 16

FOKER100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA245

رشت

آماده پرواز

9, 10

FOKER100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:00

معراج

MRJ2814

چابهار

در حال سوار شدن

21, 22

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:05

کارون

KRU2606

اهواز

در حال سوار شدن

26, 27

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:15

آسمان

IRC3724

یزد

در حال سوار شدن

25

737

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:30

ماهان

IRM4539

اصفهان

پرواز كرد

1399-07-06 09:50

BAE146

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:35

ایران ایر

IRA3358

گرگان

دريافت كارت پرواز

11

ATR-42-320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC3962

اردبیل

دريافت كارت پرواز

27

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:45

آتا

TBZ5680

ارومیه

دريافت كارت پرواز

17, 18

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

دريافت كارت پرواز

3

ATR-42-320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

دريافت كارت پرواز

5

ATR-42-500

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

دريافت كارت پرواز

6

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

دريافت كارت پرواز

12

ATR

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:20

آسمان

IRC3844

ایلام

دريافت كارت پرواز

29

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:45

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

15, 16

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

تاخیر - 16:50

21, 22

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

7, 8

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

8

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

10

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

17, 18

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

7

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

26

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

9, 10

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

28

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

5, 6

A319

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:20

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

12, 13, 14

ab6

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:30

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:30

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

18

146-200

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:40

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

17, 18

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:50

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

28, 29

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

5, 6

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

21, 22

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:25

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

12, 13, 14

A310

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

25

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

7, 8

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:05

زاگرس

IZG4099

اردبیل

طبق برنامه

3

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:05

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

8

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

زاگرس

IZG4089

تبریز

طبق برنامه

5

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

11

ATR-42-320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

22

AB6

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

9, 10

a320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18

ab6

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 19:55

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

17, 18

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:10

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

6

md88

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

4

ATR-42-320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:25

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:25

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

3

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

29

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

13

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:35

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

9, 10

A320

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

26

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

معراج

MRJ2846

زاهدان

طبق برنامه

15, 16

A319

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:05

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:10

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

19

146-200

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

21

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

23

RJ100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

737-700

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

A319

۶ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۶ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 04:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:05

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:10

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:10

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:15

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:20

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:25

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:25

تابان

TBN6285

کرمان

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:35

زاگرس

IZG4089

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:35

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:40

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:50

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:05

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:25

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:35

کاسپین

CPN6936

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:40

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:50

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 06:50

ایران ایر

IRA3439

ماکو

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:05

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:10

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

AB3

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:25

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 07:45

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A300-600ST

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:10

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

A300-600ST

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:35

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 09:55

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 10:00

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 10:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 10:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 10:15

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 10:25

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 10:35

ایران ایرتور

IRB8018

چابهار

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:00

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA358

كيش

طبق برنامه

AB4

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:15

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:25

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 11:50

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:25

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:35

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:45

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:50

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 12:50

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

146-200

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:25

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:35

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:00

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:25

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:05

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA378

زاهدان

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA254

اصفهان/آبادان

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:35

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:50

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:15

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:00

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:00

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

AB4

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:05

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:20

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:35

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:40

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:30

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:30

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:35

معراج

MRJ2837

ارومیه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:05

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:10

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:00

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:05

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:05

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

146-100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:25

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

A300-600ST

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:40

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:10

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ مهر ۱۳۹۹