اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

3

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

قشم ایر

QSM1289

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

نشست | دریافت بار از نقاله

2

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

منتظر اعلام باشید

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

کاسپین

CPN6931

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3909

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

تابان

TBN6232

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3384

سهند

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

سپهران

SHI4361

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3381

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3375

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

سپهران

SHI4355

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:35

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1285

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5682

بندرعباس

باطل شد

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB3

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

MD80

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB931

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

MD80

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

کارون

KRU2577

سیری

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

AB3

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

rj100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3327

مشهد/جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB3

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ایران ایر

IRA221

اصفهان

طبق برنامه

A321

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

rj100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس/اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:05

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

6

1398-09-20 05:25

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

پرواز كرد

18

1398-09-20 05:30

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

پرواز كرد

1

1398-09-20 05:09

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:05

ایران ایر

IRA343

تبریز

پرواز كرد

2

1398-09-20 05:22

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:05

زاگرس

IZG4017

اهواز

پرواز كرد

1

1398-09-20 05:21

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:10

ایران ایر

IRA273

ارومیه

پرواز كرد

3

1398-09-20 05:33

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

20

1398-09-20 06:24

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

زاگرس

IZG4077

شیراز

پرواز كرد

3

1398-09-20 06:40

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

27

1398-09-20 06:26

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

25

1398-09-20 06:46

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

کاسپین

CPN6930

یزد

پرواز كرد

9

1398-09-20 06:21

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

28

1398-09-20 06:38

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

پرواز كرد

16

1398-09-20 06:14

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

22

1398-09-20 07:09

A-310-300

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

پرواز كرد

7

1398-09-20 06:48

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA426

شیراز

پرواز كرد

4

1398-09-20 06:44

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

19

1398-09-20 06:36

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

پرواز كرد

10

1398-09-20 06:51

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

آتا

TBZ5612

بیرجند

پرواز كرد

11

1398-09-20 06:55

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ساها

IRZ162

مشهد

پرواز كرد

12

1398-09-20 06:43

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

5

1398-09-20 07:07

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

26

1398-09-20 07:01

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آتا

TBZ5625

یزد

پرواز كرد

14

1398-09-20 07:04

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

کاسپین

CPN044

كيش

آماده پرواز

15

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

9

1398-09-20 07:06

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

5

1398-09-20 07:14

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

پرواز كرد

8

1398-09-20 06:52

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

1

1398-09-20 07:23

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

6

1398-09-20 06:57

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

آسمان

IRC3908

اصفهان

آماده پرواز

29

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

معراج

MRJ2844

قشم

پرواز كرد

9

1398-09-20 07:20

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

ساها

IRZ150

اصفهان

پرواز كرد

13

1398-09-20 07:17

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

پرواز كرد

12

1398-09-20 07:11

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN030

تبریز

آماده پرواز

10

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

1

1398-09-20 07:28

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

پرواز كرد

24

1398-09-20 07:27

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

کارون

KRU2614

اهواز

آماده پرواز

15

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 08:00

13

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3351

ایلام

آماده پرواز

2

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

در حال سوار شدن

21

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3426

یزد

آماده پرواز

7

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

آماده پرواز

27

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

آماده پرواز

2

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

آماده پرواز

4

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

آماده پرواز

5

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

در حال سوار شدن

3

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

در حال سوار شدن

5

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

11

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

دريافت كارت پرواز

1

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

آسمان

IRC3750

آبادان

دريافت كارت پرواز

29

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

دريافت كارت پرواز

6

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

دريافت كارت پرواز

23

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1240

قشم

دريافت كارت پرواز

10

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5635

اهواز

دريافت كارت پرواز

12

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

پويا

PYA2314

یزد

دريافت كارت پرواز

16

EMB145

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

تابان

TBN6328

مشهد

دريافت كارت پرواز

7

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

کاسپین

CPN014

عسلویه

دريافت كارت پرواز

14

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

دريافت كارت پرواز

26

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

معراج

MRJ2804

مشهد

دريافت كارت پرواز

9

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB996

كيش

دريافت كارت پرواز

4

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

25

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3326

جهرم

دريافت كارت پرواز

3

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1293

سنندج

دريافت كارت پرواز

13

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

ماهان

IRM4539

اصفهان

دريافت كارت پرواز

18

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

تابان

TBN6231

بوشهر

دريافت كارت پرواز

8

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN6914

عسلویه

دريافت كارت پرواز

11

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

5

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

سپهران

SHI4360

چابهار

طبق برنامه

27

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

6

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3385

سهند

طبق برنامه

1

ATR-42-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

3

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

20

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

10

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

9

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

12

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

28

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3380

سبزوار

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

3

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

3

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

8

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

4

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

11

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:25

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

5

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5681

بندرعباس

باطل شد

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

13

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

9

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

9

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

22

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

24

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

19

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

7

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

3

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

6

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

29

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

5

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1284

اصفهان

طبق برنامه

10

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

11

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

21

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

5

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

16

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

9

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

26

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

12

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

23

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

3

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

15

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

سپهران

SHI4354

زاهدان

طبق برنامه

29

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

3

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

9

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

3

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

27

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

14

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

12

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

8

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

5

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

29

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

18

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

20

146-200

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

9

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

26

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

3

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

9

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

ab6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

10

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

25

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

7

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

2

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

13

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

1

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

3

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

6

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

9

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

11

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

5

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

24

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

19

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

4

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

21, 22

747

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

16

EMB145

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

8

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

18

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

8

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

10

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

3

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

9

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

24

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

5

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

15

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

29

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

25

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

19

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

21

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

10

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:05

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

ایران ایر

IRA447

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:05

ایران ایر

IRA220

اصفهان

طبق برنامه

A321

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

MD80

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

MD80

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2576

سیری

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

ساها

IRZ150

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

AB3

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3374

مشهد/جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:25

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB930

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:25

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

AB3

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ایران ایر

IRA236

اصفهان/بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

AB3

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۱ آذر ۱۳۹۸