اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 10:15

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2, 2, 2

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3501

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 10:45

پويا

PYA2311

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

EMB145

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:00

ساها

IRZ183

بندرعباس

باطل شد

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:40

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

146-200

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:45

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:50

ایران ایر

IRA272

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

AB3

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:00

کارون

KRU2529

خارگ/شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:05

وارش

VRH5825

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:10

آسمان

IRC633

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:25

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:30

تابان

TBN6260

ماکو

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:10

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

RJ100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

RJ85

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:20

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

5

320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:30

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

تاخیر

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:50

آتا

TBZ5660

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3384

سهند

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:30

ایران ایر

IRA263

مشهد

در حال نشستن

A319

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:30

ایران ایر

IRA235

شیراز/بندرلنگه

نشست | دریافت بار از نقاله

6

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:55

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:05

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:30

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB8005

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:25

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3381

سبزوار

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:30

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:35

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:45

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB8019

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:05

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:25

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

146-200

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

باطل شد

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:40

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:45

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:00

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:15

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

تاخیر

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:30

ایران ایر

IRA381

چابهار

طبق برنامه

A300-600ST

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:40

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A300-600ST

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:45

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:10

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:10

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:15

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:30

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:15

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

تاخیر

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:45

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:45

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:50

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:55

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:10

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

a320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:20

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:50

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

باطل شد

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:20

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:30

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

A319

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:55

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:00

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:05

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:10

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:10

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:15

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:25

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:30

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

146-200

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:35

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1227

قشم

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3441

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:40

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:55

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:00

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:05

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:30

تابان

TBN6286

کرمان

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4054

ایلام

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:00

قشم ایر

QSM1331

قشم

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:05

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:15

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

AB3

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:40

آسمان

IRC3869

لاوان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:55

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:05

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:15

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:40

کارون

KRU2523

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:55

ایران ایر

IRA3346

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:05

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:10

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC3843

سیری

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:45

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:00

پويا

PYA2344

لامرد

طبق برنامه

EMB145

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:05

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:10

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

AB3

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:35

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:40

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:45

ایران ایر

IRA3354

آبادان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ85

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:40

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:45

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:50

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:45

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:10

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:45

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:45

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:55

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:15

تابان

TBN6290

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:30

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:35

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:40

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:45

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:30

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:05

ایران ایرتور

IRB931

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:20

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA206

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:30

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA213

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3385

سهند

پرواز كرد

2

1399-03-17 10:47

ATR

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

3

1399-03-17 10:40

ATR

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

9, 10

1399-03-17 11:03

320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 10:40

ایران ایر

IRA464

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1399-03-17 10:56

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB8004

قشم

پرواز كرد

13, 14

1399-03-17 11:07

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:10

کاسپین

CPN6990

مشهد

پرواز كرد

14

1399-03-17 11:40

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:30

ایران ایر

IRA495

اردبیل

پرواز كرد

2

1399-03-17 11:29

ATR-42-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:35

ایران ایرتور

IRB8018

چابهار

پرواز كرد

9, 10

1399-03-17 11:42

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:45

پويا

PYA2314

یزد

پرواز كرد

16

1399-03-17 12:00

EMB145

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3380

سبزوار

پرواز كرد

5

1399-03-17 12:16

ATR

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:05

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1399-03-17 12:03

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:10

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

5

1399-03-17 12:24

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:35

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

17, 18

1399-03-17 12:40

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:40

ماهان

IRM1085

زابل

پرواز كرد

20

1399-03-17 12:45

146-200

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

7

1399-03-17 12:56

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:55

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

4

1399-03-17 13:12

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

22

1399-03-17 13:16

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

24

1399-03-17 13:41

RJ100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:15

ایران ایر

IRA352

كيش

پرواز كرد

7, 8

1399-03-17 13:43

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:25

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

21, 22

1399-03-17 13:51

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:30

ایران ایر

IRA380

چابهار

پرواز كرد

13, 14

1399-03-17 13:53

A300-600ST

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:35

ایران ایرتور

IRB996

كيش

در حال سوار شدن

9, 10, 11

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

باطل شد

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

پرواز كرد

15, 16

1399-03-17 14:08

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:55

معراج

MRJ2814

چابهار

پرواز كرد

26, 27

1399-03-17 14:07

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

آماده پرواز

21

A310

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:30

ایران ایر

IRA443

تبریز

در حال سوار شدن

7, 8

320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:35

آسمان

IRC3844

ایلام

در حال سوار شدن

25

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:40

آتا

TBZ5633

اردبیل

دريافت كارت پرواز

21, 22

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:50

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

19, 20

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:55

کاسپین

CPN048

شیراز

دريافت كارت پرواز

11

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:00

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

دريافت كارت پرواز

12

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:00

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

دريافت كارت پرواز

23, 24

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

دريافت كارت پرواز

11

ATR

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA426

شیراز

دريافت كارت پرواز

9, 10

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

دريافت كارت پرواز

2

ATR

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

دريافت كارت پرواز

3

ATR-42-320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

6

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

5

ATR-42-320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

7

ATR-42-320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

11

ATR

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:35

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

27

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:40

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

25

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:00

کاسپین

CPN6908

شیراز

تاخیر - 18:00

13

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

9, 10

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

20

RJ100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:35

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:55

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

6

md88

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:55

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:00

قدر ایر

SEP2704

شیراز

طبق برنامه

14

AN74

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:10

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

13, 14

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:10

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

28

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:25

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

26

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

23, 24

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:35

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

3

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:35

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

24

146-200

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

باطل شد

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:45

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

9, 10

A320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

5

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:20

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

6

md88

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:30

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

5, 6

a320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

9

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

21

747

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3440

یزد

طبق برنامه

12

ATR-42-320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:55

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

25

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1226

قشم

طبق برنامه

23, 24

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:05

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:10

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:15

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

3

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

9, 10, 11

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

13

ATR-42-320

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

15

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

737-700

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

3

ATR

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:15

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

29

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:20

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:30

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:45

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

20

RJ100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

B737

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:20

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

23, 24

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:50

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 04:05

ایران ایر

IRA447

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 04:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 04:45

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:05

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:15

تابان

TBN6285

کرمان

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:20

زاگرس

IZG4055

ایلام

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:20

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:25

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:30

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:35

آسمان

IRC3868

لاوان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:00

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

AB3

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:05

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:10

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:15

ایران ایر

IRA3351

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

AB3

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3842

سیری

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:35

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:35

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

RJ85

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2522

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:55

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3355

آبادان

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:15

ایران ایر

IRA462

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:20

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:45

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:45

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:50

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:55

پويا

PYA2343

لامرد

طبق برنامه

EMB145

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:00

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:05

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:05

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:30

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:35

ایران ایر

IRA3347

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:35

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:50

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:05

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:15

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:25

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB930

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:10

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA3419

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:30

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:35

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:45

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:00

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:05

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:05

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:35

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:45

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA207

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:35

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:10

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:20

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:20

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:45

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:20

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:25

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:30

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:55

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

a320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:35

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:50

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:55

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:00

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:10

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:35

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:20

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:30

قشم ایر

QSM1288

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:40

قشم ایر

QSM1330

قشم

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹