اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:25

آسمان

IRC827

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

کاسپین

CPN6929

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

آتا

TBZ5620

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کاسپین

CPN6915

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

سپهران

SHI4308

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

در حال نشستن

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

پويا

PYA2348

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7168

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

تابان

TBN6264

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

معراج

MRJ2801

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

تاخیر

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

AB3

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:05

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

2

146-200

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:05

آسمان

IRC3787

شیراز

تاخیر

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

کاسپین

CPN6981

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

باطل شد

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

آتا

TBZ5607

تبریز

در حال نشستن

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC845

رشت

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

تاخیر

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

تاخیر

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ایران ایر

IRA215

قشم

نشست | دریافت بار از نقاله

3

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

ایران ایر

IRA276

ارومیه

تاخیر

320

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

تاخیر - 23:00

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

آسمان

IRC609

مشهد

تاخیر

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7006

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

آسمان

IRC833

اهواز

تاخیر

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1303

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

کاسپین

CPN023

مشهد

تاخیر

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

تاخیر - 02:30

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600ST

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

تاخیر

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

سپهران

SHI4326

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:25

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3433

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:05

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:25

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:35

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

آسمان

IRC611

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کارون

KRU2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:05

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA412

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

آتا

TBZ5729

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

ایران ایر

IRA249

ساری

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

146-200

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B727

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:35

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

B737-400

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A321

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

ایران ایر

IRA375

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 15:05

تابان

TBN6304

مشهد

پرواز كرد

13

1397-06-27 16:05

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

باطل شد

5

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

26

1397-06-27 15:29

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

ایران ایر

IRA350

كيش

پرواز كرد

4

1397-06-27 16:45

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

16

1397-06-27 15:54

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

قشم ایر

QSM1302

مشهد

پرواز كرد

8

1397-06-27 15:59

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

27

1397-06-27 15:40

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:35

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

11

1397-06-27 16:03

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

20

1397-06-27 16:08

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

کیش ایر

KIS7027

كيش

پرواز كرد

1

1397-06-27 17:34

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

5

1397-06-27 16:20

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

8

1397-06-27 17:10

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

ایران ایر

IRA277

ارومیه

پرواز كرد

4

1397-06-27 18:52

320

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

28

1397-06-27 16:23

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:25

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

10

1397-06-27 17:19

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN018

اهواز

پرواز كرد

9

1397-06-27 17:37

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

پرواز كرد

3

1397-06-27 17:01

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:15

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

8

1397-06-27 17:39

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

1

1397-06-27 17:12

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

16

1397-06-27 17:22

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کاسپین

CPN022

مشهد

آماده پرواز

7

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

14

1397-06-27 17:48

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

7

1397-06-27 18:15

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

25

1397-06-27 18:54

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

26

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

پويا

PYA2349

گرگان

پرواز كرد

15

1397-06-27 17:42

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

پرواز كرد

3

1397-06-27 17:51

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

12

1397-06-27 18:09

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

پرواز كرد

27

1397-06-27 18:01

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

پرواز كرد

19

1397-06-27 18:33

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

1

1397-06-27 17:59

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

28

1397-06-27 18:41

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

21

1397-06-27 18:50

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

تابان

TBN6301

بوشهر

آماده پرواز

14

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

15

1397-06-27 18:56

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

آماده پرواز

9

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

ماهان

IRM1073

سیرجان

آماده پرواز

19

146-200

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

قشم ایر

QSM1298

شیراز

آماده پرواز

8

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

آماده پرواز

16

737-700

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC832

اهواز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:00

25

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

آماده پرواز

10

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

2

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

در حال سوار شدن

18

A300-600ST

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

کاسپین

CPN046

تبریز

در حال سوار شدن

8

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

کارون

KRU2620

اهواز

در حال سوار شدن

16

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN048

شیراز

دريافت كارت پرواز

9

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

دريافت كارت پرواز

22, 23

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

ایران ایر

IRA319

بوشهر

دريافت كارت پرواز

4

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

دريافت كارت پرواز

5

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آتا

TBZ5625

یزد

دريافت كارت پرواز

11

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آسمان

IRC632

گرگان

دريافت كارت پرواز

27

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7007

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

2

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

آتا

TBZ5712

كيش

دريافت كارت پرواز

12

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

دريافت كارت پرواز

20

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

زاگرس

IZG4029

آبادان

تاخیر - 21:00

5

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ایران ایر

IRA419

اهواز

تاخیر - 22:30

3

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

دريافت كارت پرواز

21

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

تاخیر - 01:30

4

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

8

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

تاخیر - 23:50

1

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

26

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

29

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

18

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

9

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

27

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:50

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

ایران ایر

IRA374

زاهدان

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3432

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:45

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:45

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

B737-400

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:05

ایران ایر

IRA413

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:25

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B727

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

آتا

TBZ5728

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA248

ساری

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A321

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ شهريور ۱۳۹۷