اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

زاگرس

IZG4028

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آتا

TBZ5695

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ساها

IRZ151

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

وارش

VRH5837

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

آتا

TBZ5628

اهواز

تاخیر

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

تاخیر

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

آسمان

IRC859

ارومیه

در حال نشستن

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB907

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

کارون

KRU2577

سیری

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

کاسپین

CPN6985

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

تاخیر

ab6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

تاخیر

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

تاخیر

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

تاخیر

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

جمعه 05:00

آسمان

IRC3937

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 05:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:35

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:00

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:05

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:45

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:45

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:50

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:50

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:00

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:40

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:00

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:20

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:25

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:35

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:50

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:20

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3373

سمنان/مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:05

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:25

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:35

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:45

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:50

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:55

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:15

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:40

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:00

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:25

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:50

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:05

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:00

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:10

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:20

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:45

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:20

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:25

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:10

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:35

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:25

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

پرواز كرد

11

1398-05-31 08:48

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

3

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

4

1398-05-31 10:08

ab6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

پرواز كرد

18

1398-05-31 09:20

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

8

1398-05-31 09:51

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

13

1398-05-31 09:40

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

22

1398-05-31 09:50

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

12

1398-05-31 11:16

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

پرواز كرد

3

1398-05-31 10:11

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

4

1398-05-31 11:58

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

11

1398-05-31 09:59

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC858

ارومیه

پرواز كرد

29

1398-05-31 10:05

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

پرواز كرد

1

1398-05-31 10:13

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

پرواز كرد

2

1398-05-31 10:40

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

6

1398-05-31 10:55

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

10

1398-05-31 10:48

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

5

1398-05-31 11:13

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

11

1398-05-31 11:21

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB906

آبادان

پرواز كرد

3

1398-05-31 11:10

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

پرواز كرد

12

1398-05-31 12:24

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

25

1398-05-31 12:01

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

8

1398-05-31 12:09

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

5

1398-05-31 12:29

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

آماده پرواز

3

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

در حال سوار شدن

18

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

دريافت كارت پرواز

20

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

دريافت كارت پرواز

25

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

وارش

VRH5850

اهواز

دريافت كارت پرواز

5

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ174

كيش

دريافت كارت پرواز

12

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

زاگرس

IZG4031

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

دريافت كارت پرواز

27

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

22

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

تاخیر - 15:40

9

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

تاخیر - 16:45

2

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

24

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

28

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

4

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN6984

آبادان

طبق برنامه

11

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN018

اهواز

تاخیر - 17:00

7

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

15

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

13

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

13

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

25

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

5

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

19

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

10

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

9

A319

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

21

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

11

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

27

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

3

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

1

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

29

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

20

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

10

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

25

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

9

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

22

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

5

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

9

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

24

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

19

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

11

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC3936

مشهد

طبق برنامه

29

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

4

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

15

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

7

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

8

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

کاسپین

CPN6982

مشهد

باطل شد

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

2

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

جمعه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 05:25

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 05:30

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 05:35

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:15

ایران ایر

IRA3446

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:40

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:45

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 06:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:10

ساها

IRZ150

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3374

مشهد/سمنان

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:15

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:40

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:40

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 07:55

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:05

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:15

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:25

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:30

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:30

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:40

وارش

VRH5874

آبادان

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:40

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:45

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:55

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:05

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:10

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:10

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:50

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:35

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:10

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:15

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:45

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 11:50

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:00

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:15

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:00

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:05

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:40

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:00

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:25

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:25

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:00

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:15

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

182

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:55

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:20

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:20

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:35

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:20

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:40

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:45

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:30

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:45

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:25

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:30

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:05

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:10

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸