اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

باطل شد

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

باطل شد

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:15

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:05

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:20

آتا

TBZ5649

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:50

سپهران

SHI4302

شیراز

تاخیر

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ماهان

IRM4568

بجنورد

تاخیر

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

در حال نشستن

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

منتظر اعلام باشید

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:25

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:40

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:30

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:45

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:55

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:10

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:10

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:35

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:50

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:10

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:05

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:10

پويا

PYA2346

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:40

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

A300-600ST

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:00

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/زاهدان/کرمان

تاخیر

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:45

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:55

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:00

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:20

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:35

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

تاخیر - 02:00

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:30

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:15

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:45

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:55

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:00

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:05

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:25

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:35

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1274

رشت

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:30

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:40

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:00

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

شیراز/خارگ

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:10

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:10

آتا

TBZ5674

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:40

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:10

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:00

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:05

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:10

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:20

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:30

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:15

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:45

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:45

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:55

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:05

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:00

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:10

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:40

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:55

آتا

TBZ5666

چابهار

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:50

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:05

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:20

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:00

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:45

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:00

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:10

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:20

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:45

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:50

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

7

1397-08-25 08:09

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

8

1397-08-25 08:38

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:20

کیش ایر

KIS7169

مشهد

پرواز كرد

9

1397-08-25 08:26

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

1

1397-08-25 08:48

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

پرواز كرد

2

1397-08-25 08:45

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:45

ماهان

IRM4569

بجنورد

پرواز كرد

22

1397-08-25 08:53

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

3

1397-08-25 09:05

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:50

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

17

1397-08-25 09:07

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 08:55

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

29

1397-08-25 09:11

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:00

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

7

1397-08-25 09:08

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:05

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

16

1397-08-25 09:13

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:10

قشم ایر

QSM1244

كيش

پرواز كرد

9

1397-08-25 09:24

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:20

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

24

1397-08-25 09:59

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

4

1397-08-25 09:36

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:25

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

26

1397-08-25 09:34

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

19

1397-08-25 09:44

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:35

آسمان

IRC856

قشم

پرواز كرد

28

1397-08-25 09:47

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:40

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

پرواز كرد

1

1397-08-25 10:40

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 09:50

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

12

1397-08-25 09:53

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

2

1397-08-25 10:22

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

8

1397-08-25 11:14

RJ100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:35

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

25

1397-08-25 10:48

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:45

زاگرس

IZG4085

قشم

پرواز كرد

5

1397-08-25 11:00

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

پرواز كرد

3

1397-08-25 10:54

320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

7

1397-08-25 11:36

A321

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:15

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

پرواز كرد

5

1397-08-25 11:34

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

16

1397-08-25 11:30

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:25

ایران ایر

IRA3318

ساری

آماده پرواز

2

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:30

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

پرواز كرد

1

1397-08-25 11:56

A300-600ST

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

آماده پرواز

9

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

8

1397-08-25 11:53

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:35

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

11

1397-08-25 11:59

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:40

کاسپین

CPN036

قشم

پرواز كرد

8

1397-08-25 11:48

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA495

اردبیل

در حال سوار شدن

4

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

آماده پرواز

21

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:10

آتا

TBZ5650

تبریز

آماده پرواز

11

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

آماده پرواز

6

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

در حال سوار شدن

23

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

دريافت كارت پرواز

8

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

دريافت كارت پرواز

25

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:00

آتا

TBZ5635

اهواز

دريافت كارت پرواز

10

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

دريافت كارت پرواز

18

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

دريافت كارت پرواز

20

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:25

سپهران

SHI4318

مشهد

دريافت كارت پرواز

28

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

دريافت كارت پرواز

27

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

1

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

16

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

22

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

9

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:00

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

24

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

15

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:50

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

15

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:00

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

29

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

2

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:05

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

9

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:10

پويا

PYA2345

گرگان

طبق برنامه

12

EMB145

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:25

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

25

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

14

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

7

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

27

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:05

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:35

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

8

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

19

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:50

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

24

B737-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:05

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

8

A319

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:15

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

21

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:35

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

12

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

12

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

27

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

16

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

14

320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:10

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

23

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:20

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

5

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:40

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

7

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

20

BAE146

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

9

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

22

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:10

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

15

EMB145

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

2

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:20

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

24

A310

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:30

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

6

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:55

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

تاخیر - 23:00

3

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

13

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:10

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

1

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:25

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

9

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

19

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

8

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

ab6

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:00

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:45

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:50

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:50

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:50

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:00

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:15

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:25

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:35

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:40

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:00

ایران ایر

IRA378

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:05

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:30

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:50

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:05

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:20

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:45

قشم ایر

QSM1275

رشت

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:00

آتا

TBZ5673

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:10

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:20

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:20

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:25

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:05

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:10

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:40

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:55

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:00

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:50

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:50

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:05

آتا

TBZ5665

چابهار

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:10

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:00

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:10

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:50

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:20

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 15:50

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:35

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:35

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:45

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 16:50

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B.727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:35

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:55

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:55

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:10

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:30

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:40

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:10

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:35

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:55

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:40

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:50

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آسمان

IRC614

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:25

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ آبان ۱۳۹۷