اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 14:20

آسمان

IRC857

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

ماهان

IRM1090

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A300-600ST

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

کارون

KRU2511

سیری/شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

سپهران

SHI4313

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

B727

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

146-100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

در حال نشستن

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

تابان

TBN6234

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

آتا

TBZ5684

اهواز

تاخیر

737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

4

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

کاسپین

CPN015

عسلویه

تاخیر

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

4

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

در حال نشستن

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

معراج

MRJ2845

قشم

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:05

وارش

VRH5821

كيش

تاخیر - 19:00

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

6

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1080

مشهد

منتظر اعلام باشید

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

منتظر اعلام باشید

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4084

قشم

در حال نشستن

A319

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

پويا

PYA2313

مشهد

منتظر اعلام باشید

EMB145

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600ST

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

در حال نشستن

a320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

کاسپین

CPN6987

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:35

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

f100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

آتا

TBZ5679

ارومیه

تاخیر

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کاسپین

CPN6901

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

rj100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5686

یزد

تاخیر

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

تاخیر

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1303

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:20

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کارون

KRU2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

پويا

PYA2317

شیراز

طبق برنامه

EMB145

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:25

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5674

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

تابان

TBN6234

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:25

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3385

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۱ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

23

1397-09-20 14:46

A300-600ST

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

آسمان

IRC3930

زاهدان

پرواز كرد

25

1397-09-20 14:30

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:15

آتا

TBZ5683

اهواز

پرواز كرد

11

1397-09-20 16:10

737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

7

1397-09-20 14:31

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

5

1397-09-20 14:54

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

پويا

PYA2312

مشهد

پرواز كرد

14

1397-09-20 14:52

EMB145

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA350

كيش

پرواز كرد

3

1397-09-20 17:20

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

1

1397-09-20 15:14

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

29

1397-09-20 15:53

FOKER100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:05

قشم ایر

QSM1302

مشهد

پرواز كرد

8

1397-09-20 15:17

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

8

1397-09-20 15:20

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA214

قشم

پرواز كرد

4

1397-09-20 15:51

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1091

مشهد

پرواز كرد

24

1397-09-20 16:15

A300-600ST

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

پرواز كرد

2

1397-09-20 16:07

320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

16

1397-09-20 16:03

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN6986

اهواز

پرواز كرد

6

1397-09-20 15:59

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC848

كيش

پرواز كرد

27

1397-09-20 16:32

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

3

1397-09-20 16:27

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

پرواز كرد

18

1397-09-20 16:46

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:25

ایران ایر

IRA474

کرمان

پرواز كرد

4

1397-09-20 16:38

320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

پرواز كرد

5

1397-09-20 16:43

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN6900

چابهار

پرواز كرد

11

1397-09-20 17:05

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

سپهران

SHI4312

كيش

پرواز كرد

29

1397-09-20 17:16

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

25

1397-09-20 17:11

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

8

1397-09-20 17:07

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

16

1397-09-20 17:18

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

3

1397-09-20 17:33

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

7

1397-09-20 17:36

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کاسپین

CPN046

تبریز

پرواز كرد

8

1397-09-20 17:37

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

2

1397-09-20 17:44

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 19:30

10

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

پرواز كرد

2

1397-09-20 17:39

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

11

1397-09-20 17:48

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

آماده پرواز

28

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

پرواز كرد

20

1397-09-20 17:59

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

1

1397-09-20 18:04

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

تابان

TBN6235

اصفهان

در حال سوار شدن

7

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

آماده پرواز

3

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

آماده پرواز

22

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

12

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

دريافت كارت پرواز

5

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

دريافت كارت پرواز

16

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3417

دزفول

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC832

اهواز

دريافت كارت پرواز

26

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

دريافت كارت پرواز

8

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

24

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

دريافت كارت پرواز

6

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

دريافت كارت پرواز

7

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

دريافت كارت پرواز

21

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

دريافت كارت پرواز

1

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

23

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

آتا

TBZ5685

یزد

تاخیر - 22:00

12

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

3

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

20

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

29

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

سپهران

SHI4303

شیراز

تاخیر - 22:15

25

737-200

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

5

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

5

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

8

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN018

اهواز

تاخیر - 22:40

9

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

تاخیر - 23:00

7

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

23

ab6

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

ab6

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:05

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:10

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:35

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

پويا

PYA2316

شیراز

طبق برنامه

EMB145

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:25

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:05

آتا

TBZ5673

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:25

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

تابان

TBN6235

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۱ آذر ۱۳۹۷