اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:00

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

خارگ/شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:10

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:25

آسمان

IRC843

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3327

جهرم

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:00

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:05

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:20

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:30

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:35

ایران ایر

IRA213

بیرجند/مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:40

زاگرس

IZG4040

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:45

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:05

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:20

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:25

آسمان

IRC3785

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

B727

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA496

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

1

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:35

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

نشست | پایان دریافت بار

5

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:35

آتا

TBZ5729

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3304

خوی

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

تاخیر

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

در حال نشستن

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:50

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

در حال نشستن

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:05

آسمان

IRC851

زاهدان

در حال نشستن

B727

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:20

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:40

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:00

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:15

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

ab6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:45

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:50

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:05

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA215

قشم

تاخیر

MD80

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:35

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:35

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

rj100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:40

آسمان

IRC3711

اردبیل

باطل شد

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:30

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5701

اصفهان

تاخیر

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3346

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:55

ایران ایر

IRA337

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:55

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B727

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:05

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:05

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:10

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:25

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:35

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

تاخیر

MD80

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کاسپین

CPN6947

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:05

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:25

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA430

اهواز

تاخیر

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:50

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:20

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:15

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

سپهران

SHI4316

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:55

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:05

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:10

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:20

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:50

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

ایران ایر

IRA3419

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA242

رشت

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

آسمان

IRC3783

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

آتا

TBZ5729

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

قشم ایر

QSM1265

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

146-200

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:40

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:40

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

146-200

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

تابان

TBN6234

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

کارون

KRU2571

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:55

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:05

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3433

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

قشم ایر

QSM1309

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B727

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

کیش ایر

KIS7116

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

آسمان

IRC3971

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA353

اصفهان

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:35

آتا

TBZ5728

اهواز

پرواز كرد

10

1397-06-31 11:45

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

2

1397-06-31 11:43

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 11:50

کاسپین

CPN6984

كيش

پرواز كرد

8

1397-06-31 12:51

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

پرواز كرد

9

1397-06-31 12:20

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

16

1397-06-31 12:36

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

6

1397-06-31 12:45

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:50

ایران ایر

IRA268

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 15:45

1

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:55

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

29

1397-06-31 13:14

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

18

1397-06-31 13:08

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

11

1397-06-31 13:23

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

19

1397-06-31 13:18

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:20

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

7

1397-06-31 13:17

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

1

1397-06-31 13:37

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

پرواز كرد

27

1397-06-31 13:30

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

پرواز كرد

12

1397-06-31 13:32

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:35

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

16

1397-06-31 13:34

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:35

ایران ایر

IRA214

قشم

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 17:00

4

MD80

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:40

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

28

1397-06-31 14:26

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4053

عسلویه

پرواز كرد

1

1397-06-31 14:04

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

20

1397-06-31 14:24

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

پرواز كرد

6

1397-06-31 14:47

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:20

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

13

1397-06-31 14:31

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

29

1397-06-31 14:36

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:40

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

10

1397-06-31 15:29

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

25

1397-06-31 15:25

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:05

آسمان

IRC858

ارومیه

پرواز كرد

26

1397-06-31 15:21

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

در حال سوار شدن

2

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کاسپین

CPN024

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1250

مشهد

پرواز كرد

9

1397-06-31 15:22

rj100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA497

اردبیل

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

3

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

در حال سوار شدن

4

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

آماده پرواز

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:35

آتا

TBZ5608

تبریز

آماده پرواز

10

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

باطل شد

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:50

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

در حال سوار شدن

10

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

5

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7027

كيش

دريافت كارت پرواز

7

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

دريافت كارت پرواز

5

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

دريافت كارت پرواز

8

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:50

کاسپین

CPN046

تبریز

دريافت كارت پرواز

8

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

دريافت كارت پرواز

28

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

29

B727

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

21

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

24

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

22

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

25

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

تاخیر - 19:25

10

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:15

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

11

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN6946

زاهدان

طبق برنامه

9

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

16

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:45

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:55

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:05

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA468

مشهد

تاخیر - 22:30

3

MD80

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

19

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:25

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

28

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

10

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:40

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

29

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:45

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

25

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:20

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

16

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:50

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

9

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

19

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

باطل شد

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 04:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:00

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:20

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:40

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:40

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA447

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:10

ایران ایر

IRA3418

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:35

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

ایران ایر

IRA462

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

کارون

KRU2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:20

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:20

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:45

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:20

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

آتا

TBZ5728

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

سپهران

SHI4317

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:50

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

قشم ایر

QSM1264

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:50

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:35

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

کارون

KRU2570

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:25

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3432

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA243

رشت

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:55

قشم ایر

QSM1308

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

ایران ایر

IRA352

اصفهان

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

کیش ایر

KIS7117

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

تابان

TBN6235

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

آسمان

IRC3970

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:55

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷