اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:01

پارس ایر

PRS4409

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:05

معراج

MRJ2807

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:10

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

آسمان

IRC625A

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:20

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:25

پارس ایر

PRS4459

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

آسمان

IRC3745A

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

وارش

VRH5873A

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:35

ایران ایر

IRA3470

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:35

وارش

VRH5841A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:35

کیش ایر

KIS7020

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:50

زاگرس

IZG4016

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:00

ایران ایر

IRA351

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:05

آتا

TBZ5647

تبریز

باطل شد

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:25

قشم ایر

QSM1241A

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:25

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

کیش ایر

KIS7150

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

کارون

KRU2615

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:15

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

md88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:35

آسمان

IRC863

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC841

ایلام

منتظر اعلام باشید

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC3915

بوشهر

تاخیر

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:35

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

FOKER100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:20

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

تاخیر

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:25

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:40

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:55

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:15

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:20

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:25

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:35

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:20

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

کارون

KRU2517

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:40

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

پارس ایر

PRS4413

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

BAE100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:20

کارون

KRU2519

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

پارس ایر

PRS4439

گچساران

طبق برنامه

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:40

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:05

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

سپهران

SHI4331

قشم

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

ab6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:40

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:45

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB933

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

ساها

IRZ121

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:55

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1267

شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:15

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:20

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:55

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

فلای پرشیا

FPI7409

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:20

کیش ایر

KIS7192

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

معراج

MRJ2843

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:35

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

ab6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

کاسپین

CPN6931

یزد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:00

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:05

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:40

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:45

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:55

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:55

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:05

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:15

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:20

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:45

سپهران

SHI4305

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 02:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:35

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:25

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:45

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:10

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:25

کاسپین

CPN6997

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:25

کاسپین

CPN6697

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:55

پارس ایر

PRS4415

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:25

کیش ایر

KIS7086

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

تابان

TBN6240

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:25

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:35

کارون

KRU2527

لاوان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

کاسپین

CPN6901

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:35

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

آتا

TBZ5690

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

تابان

TBN6266

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

سپهران

SHI4331

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

ساها

IRZ121

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

فلای پرشیا

FPI7435

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM4598

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

پارس ایر

PRS4455

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

سپهران

SHI4351

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:25

آتا

TBZ5701

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:35

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:55

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:35

پارس ایر

PRS4461

قشم

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:55

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:10

کارون

KRU2587

سیری

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:10

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 01:00

کیش ایر

KIS7151A

شیراز

پرواز كرد

7

1400-11-06 01:13

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 04:40

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1400-11-06 04:55

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:00

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

25

1400-11-06 06:24

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-11-06 05:21

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:15

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

28

1400-11-06 05:23

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1400-11-06 05:48

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:35

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

3

1400-11-06 06:05

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM4596

رشت

پرواز كرد

1400-11-06 06:42

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

پرواز كرد

26, 27

1400-11-06 06:10

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

پرواز كرد

22

1400-11-06 06:47

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

24

1400-11-06 06:55

AB6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

26

1400-11-06 06:32

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA326

لارستان

پرواز كرد

5, 6

1400-11-06 06:54

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

پرواز كرد

14

1400-11-06 07:08

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

7

1400-11-06 06:58

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

7, 8

1400-11-06 07:11

FOKER100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

15

1400-11-06 07:03

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

5

1400-11-06 06:36

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

28

1400-11-06 07:00

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3432

شیراز

پرواز كرد

4

1400-11-06 07:45

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

4

1400-11-06 06:44

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

تابان

TBN6295

شیراز

پرواز كرد

6

1400-11-06 07:06

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

19, 20

1400-11-06 06:50

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:40

ایران ایر

IRA411

اهواز

پرواز كرد

9, 10

1400-11-06 07:32

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:40

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

13

1400-11-06 07:43

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

27

1400-11-06 07:25

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

12

1400-11-06 07:15

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

6

1400-11-06 07:40

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

29

1400-11-06 07:34

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

2

1400-11-06 07:23

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

3

1400-11-06 07:38

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

17, 18

1400-11-06 07:21

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

پرواز كرد

18

1400-11-06 07:27

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-11-06 07:51

BAE100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ایران ایرتور

IRB932

بندرعباس

پرواز كرد

13, 14

1400-11-06 07:41

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:15

تابان

TBN6261

كيش

پرواز كرد

8

1400-11-06 07:47

737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

پرواز كرد

3

1400-11-06 07:53

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

پرواز كرد

21

1400-11-06 07:55

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:50

پويا

PYA2314

یزد

پرواز كرد

14

1400-11-06 07:58

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

25

1400-11-06 08:08

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

ساها

IRZ120

عسلویه

پرواز كرد

13

1400-11-06 08:13

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-11-06 08:39

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

آماده پرواز

23

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

8

1400-11-06 08:36

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:20

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-11-06 08:32

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

26

1400-11-06 08:45

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:35

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-11-06 08:47

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

در حال سوار شدن

5

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN022

مشهد

در حال سوار شدن

11

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

آماده پرواز

28, 29

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

آتا

TBZ5691

قشم

در حال سوار شدن

21, 22

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:20

تابان

TBN6304

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

دريافت كارت پرواز

23

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

دريافت كارت پرواز

17, 18

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC620

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

29

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7029

كيش

دريافت كارت پرواز

9

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC3726

سیرجان

دريافت كارت پرواز

25

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

دريافت كارت پرواز

5

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

ساها

IRZ158

شیراز

دريافت كارت پرواز

14

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5633

اردبیل

تاخیر

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:45

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

5, 6

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:45

پارس ایر

PRS4412

جهرم

طبق برنامه

20

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:05

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

23

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

معراج

MRJ2842

عسلویه

طبق برنامه

19, 20

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

27

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

پارس ایر

PRS4438

گچساران

طبق برنامه

20

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

15, 16

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

18

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

7

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

27

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

19

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

23

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

13

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:45

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

17, 18

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

4

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

6

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

26

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN6994

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:35

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:35

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

22

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1266

شیراز

طبق برنامه

15, 16

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

26, 27

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

21, 22

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

19

RJ85

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

17, 18

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

20

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

7, 8

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:25

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

13

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

20

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

3

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:25

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

5, 6

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

25

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

7, 8

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

26

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:20

فلای پرشیا

FPI7408

مشهد

طبق برنامه

19

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

5

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

21

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

29

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

24

RJ100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

12

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

7

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:05

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

13

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

ab6

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

25

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

14

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7193

کرمانشاه

طبق برنامه

9

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

3

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

8

md88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

21

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:50

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

4

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

6

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

13

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

29

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

19, 20

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

5, 6

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

28

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:55

وارش

VRH5898

زاهدان

طبق برنامه

3

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

9

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

7, 8

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

14

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

26

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

ab6

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:40

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:00

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:10

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:15

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:20

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

زاگرس

IZG4081

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:50

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN6996

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

پارس ایر

PRS4414

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2526

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

AB6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ساها

IRZ120

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

BAE146

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:35

سپهران

SHI4352

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:40

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:40

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:20

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

کیش ایر

KIS7087

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:35

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6239

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

پارس ایر

PRS4454

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:35

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

کاسپین

CPN6900

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:10

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:10

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5689

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:25

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:40

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:55

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

پارس ایر

PRS4460

قشم

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:35

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:15

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:20

تابان

TBN6265

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

کارون

KRU2586

سیری

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

آتا

TBZ5700

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7434

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

سپهران

SHI4350

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA262

مشهد

طبق برنامه

MD80

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:35

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:45

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:45

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:35

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

سپهران

SHI4314

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:30

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:35

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:50

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

پارس ایر

PRS4442

یزد

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۷ بهمن ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی