اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 16:45

تابان

TBN6290

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

آتا

TBZ5624

شیراز

باطل شد

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:00

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A300-600ST

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

قشم ایر

QSM1269

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

پويا

PYA2317

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

آسمان

IRC3776

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:10

آتا

TBZ5684

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:50

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:55

سپهران

SHI4319

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

تاخیر

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

وارش

VRH5825

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

737-700

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

آتا

TBZ5620

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

در حال نشستن

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:45

کارون

KRU2571

لاوان

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1309

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:05

ماهان

IRM1080

مشهد

در حال نشستن

A300-600ST

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

تاخیر

FOKER100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

تاخیر

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

آتا

TBZ5703

شیراز

باطل شد

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

تاخیر

AB6

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

AB6

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:40

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:25

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA237

اصفهان

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3442

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:25

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:05

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:20

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:10

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:55

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

4

1398-03-05 20:12

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

26

1398-03-05 16:58

ATR-72

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:05

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

15

1398-03-05 18:34

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کارون

KRU2570

لاوان

پرواز كرد

14

1398-03-05 17:22

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

5

1398-03-05 17:26

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

پرواز كرد

7

1398-03-05 17:24

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

2

1398-03-05 17:51

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

تابان

TBN6291

اصفهان

پرواز كرد

6

1398-03-05 17:50

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

28

1398-03-05 19:14

FOKER100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

12

1398-03-05 18:35

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

پرواز كرد

25

1398-03-05 18:53

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:15

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

27

1398-03-05 18:50

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

29

1398-03-05 19:25

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

21

1398-03-05 18:55

AB6

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

10

1398-03-05 19:17

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

معراج

MRJ2825

تبریز

پرواز كرد

15

1398-03-05 18:45

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

8

1398-03-05 19:56

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:10

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

6

1398-03-05 19:21

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

9

1398-03-05 19:55

RJ100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

پرواز كرد

1

1398-03-05 19:36

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

تابان

TBN6258

مشهد

پرواز كرد

6

1398-03-05 19:38

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

3

1398-03-05 20:04

A310

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

23

1398-03-05 19:53

747

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:45

3

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

معراج

MRJ2840

شیراز

پرواز كرد

15

1398-03-05 19:50

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:55

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

26

1398-03-05 20:20

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

پرواز كرد

1

1398-03-05 20:24

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:20

آتا

TBZ5702

شیراز

باطل شد

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

آماده پرواز

2

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

سپهران

SHI4303

شیراز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

24

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

در حال سوار شدن

28

ATR-72

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:35

ساها

IRZ156

شیراز

آماده پرواز

12

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 22:10

4

AB6

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:45

وارش

VRH5868

مشهد

آماده پرواز

2

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

در حال سوار شدن

9

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

در حال سوار شدن

10

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

در حال سوار شدن

3

AB6

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:05

سپهران

SHI4318

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

26

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

وارش

VRH5800

ساری

دريافت كارت پرواز

5

737-700

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

29

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

کارون

KRU2616

اهواز

دريافت كارت پرواز

14

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

دريافت كارت پرواز

12

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

تاخیر - 23:05

3

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

7

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:25

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:40

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:45

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:40

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:50

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:05

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:45

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:45

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:10

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:50

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:40

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:35

ایران ایر

IRA236

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

146-200

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:55

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ خرداد ۱۳۹۸