اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

تاخیر

A320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3751

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4046

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5631

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

6, 6

B737

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

سپهران

SHI4355

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

آتا

TBZ5679

ارومیه

تاخیر

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

آتا

TBZ5653

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

6

A319

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ183

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

کاسپین

CPN013

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

A300-600

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN6991

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

737

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

5

FOKER100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA310

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3321

ساری

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

تاخیر

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

کارون

KRU2601

اهواز

تاخیر

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

تاخیر

A320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

در حال نشستن

747

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

تاخیر

A320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

در حال نشستن

AB6

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

تاخیر

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A300-600

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

در حال نشستن

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

FOKER100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

در حال نشستن

A320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست

A310

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

در حال نشستن

747

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

تاخیر

A300-600

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

در حال نشستن

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

تاخیر

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

تاخیر

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA276

ارومیه

تاخیر

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 04:00

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

تابان

TBN6325

مشهد

باطل شد

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:55

آسمان

IRC3979

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:35

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

ساها

IRZ159

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

آسمان

IRC3981

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایرتور

IRB8023

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

پويا

PYA2349

کرمانشاه

طبق برنامه

EMB145

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

کارون

KRU2577

سیری

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

تابان

TBN6329

مشهد

باطل شد

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC3983

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

تابان

TBN6341

مشهد

باطل شد

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

معراج

MRJ2830

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ساها

IRZ153

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

تابان

TBN6257

مشهد

باطل شد

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

21

1398-07-24 20:21

146-200

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

12

1398-07-24 20:30

B737

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

پرواز كرد

22

1398-07-24 20:37

146-200

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

2

1398-07-24 20:42

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایر

IRA277

ارومیه

پرواز كرد

5

1398-07-24 22:44

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

پرواز كرد

4

1398-07-24 20:57

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

پرواز كرد

14

1398-07-24 21:17

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

9

1398-07-24 21:32

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

28

1398-07-24 21:12

737-700

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

پرواز كرد

29

1398-07-24 21:28

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

پرواز كرد

3

1398-07-24 22:40

A320

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پرواز كرد

3

1398-07-24 21:45

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

26

1398-07-24 21:20

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

زاگرس

IZG4013

اهواز

پرواز كرد

1

1398-07-24 21:31

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

16

1398-07-24 22:02

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

5

1398-07-24 21:37

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

25

1398-07-24 22:21

737-700

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

پرواز كرد

11

1398-07-24 22:55

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

24

1398-07-24 22:23

RJ100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

28

1398-07-24 22:59

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

پرواز كرد

9

1398-07-24 23:55

RJ100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

12

1398-07-24 23:53

737

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

8

1398-07-24 23:41

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

آماده پرواز

5

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 00:15

21

AB6

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 00:45

تابان

TBN6324A

مشهد

دريافت كارت پرواز

25

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:25

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:40

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

20, 21

747

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

5

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

23, 24

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

27

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

8

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

3

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

29

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

4

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

19

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

26

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2576

سیری

طبق برنامه

14

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

1

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

11

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

آسمان

IRC3978

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

قدر ایر

SIM05

ایلام

طبق برنامه

15

AN-74

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

25

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

10

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

پويا

PYA2348

کرمانشاه

طبق برنامه

13

EMB145

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

8

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

27

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

12

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

14

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

7

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

11

md83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

10

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

23

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

9

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

4

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

18

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایرتور

IRB8022

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

20

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

22

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

ساها

IRZ158

اهواز

طبق برنامه

14

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

2

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

25

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

3

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

6

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

آسمان

IRC3980

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

1

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

29

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

معراج

MRJ2831

کرمانشاه

طبق برنامه

10

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

22

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

19

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

تابان

TBN6328

مشهد

باطل شد

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

3

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

12

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC3982

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

28

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

3

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

5

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

10

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

11

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

29

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

26

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

2

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

18

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

20

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

10

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

تابان

TBN6342

مشهد

باطل شد

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

5

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

8

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

27

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

تابان

TBN6258

مشهد

باطل شد

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

19

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ساها

IRZ152

اهواز

طبق برنامه

14

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

20

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

10

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

747

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

18

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

16

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

3

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

11

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

2

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸