اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:45

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

7

1399-05-23 09:55

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

پرواز كرد

9, 10

1399-05-23 10:32

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7175

جاسک

پرواز كرد

9

1399-05-23 10:29

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB8018

چابهار

پرواز كرد

5, 6

1399-05-23 11:02

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:50

آسمان

IRC858

ارومیه

پرواز كرد

25

1399-05-23 11:00

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3358

گرگان

پرواز كرد

3

1399-05-23 11:35

ATR-42-320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

2

1399-05-23 11:31

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:35

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1399-05-23 11:45

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

پرواز كرد

3

1399-05-23 11:56

320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1399-05-23 12:41

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

5

1399-05-23 13:15

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:25

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

19, 20

1399-05-23 12:52

BAE100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

20

1399-05-23 13:19

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:10

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

در حال سوار شدن

12, 13, 14

A300-600

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

آماده پرواز

22

RJ100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:40

ایران ایر

IRA268

مشهد

آماده پرواز

5, 6

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

7, 8

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

13

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3428

یزد

دريافت كارت پرواز

3

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:15

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

دريافت كارت پرواز

15, 16

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:30

ایران ایر

IRA431

اهواز

دريافت كارت پرواز

9, 10

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

دريافت كارت پرواز

17, 18

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

دريافت كارت پرواز

11

ATR-42-320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:45

آتا

TBZ5619

مشهد

دريافت كارت پرواز

21, 22

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

دريافت كارت پرواز

2

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

9, 10

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-42-320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

7

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

9

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:15

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:20

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

29

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:25

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

5

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

26, 27

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

11

ATR

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:10

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

9

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

5, 6

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

20

146-200

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

15, 16

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:40

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

7

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:55

کارون

KRU2606

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:00

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

8

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:05

وارش

VRH5820

كيش

تاخیر - 18:30

6

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:35

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

7, 8

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

12, 13, 14

A300-600

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

13

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:15

وارش

VRH5814

بندرعباس

تاخیر - 20:

7

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

5, 6

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA413

اهواز

طبق برنامه

3, 4

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:25

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18

747

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:05

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:05

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

7, 8

ATR-42-320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:20

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

5

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:30

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

19, 20

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28

737-700

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:55

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 04:00

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

AB3

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 04:05

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 04:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 04:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:35

تابان

TBN6285

کرمان

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:00

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:00

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

AB3

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:10

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:15

ایران ایر

IRA3351

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:25

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:30

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 06:55

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3441

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA3374

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA376

کرمان/زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:15

ایران ایر

IRA3404

شاهرود

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:25

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 07:45

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:05

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:10

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:40

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:45

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 08:50

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 09:45

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:05

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:15

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:20

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:25

قشم ایر

QSM1300

لارستان

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:25

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:40

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:45

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 10:55

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:10

ایران ایر

IRA358

كيش

طبق برنامه

AB4

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:20

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 11:50

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:00

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:30

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:35

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:00

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:05

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:30

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:00

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:35

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 14:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:00

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:30

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

737-800

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:35

ایران ایر

IRA3419

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:35

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:50

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 15:55

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA316

اصفهان

طبق برنامه

A319

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:55

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:00

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:05

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

AB4

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:10

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:40

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:50

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 17:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:25

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:30

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:30

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:35

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 18:50

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:05

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:45

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:45

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:45

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:50

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 19:55

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:00

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:05

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:20

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:25

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:35

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:50

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:50

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 20:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:00

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:45

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:25

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:30

قشم ایر

QSM1330

قشم

طبق برنامه

F100

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹