اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 06:10

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:20

ماهان

IRM1062

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:45

وارش

VRH5801

ساری

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:50

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | دریافت بار از نقاله

6

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ایران ایر

IRA272

ارومیه

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:55

زاگرس

IZG4076

شیراز

تاخیر

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

در حال نشستن

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:20

آسمان

IRC863

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

1, 1

FOKER100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA342

تبریز

در حال نشستن

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:45

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:45

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

FOKER100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:45

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:15

زاگرس

IZG4036

سیرجان

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:40

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A300B4

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7016

لارستان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

rj100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:40

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:45

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:50

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

شیراز/خارگ

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:15

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:35

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:40

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

rj100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:45

پويا

PYA2346

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:25

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:15

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:25

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:40

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:55

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:55

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:05

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

FOKER100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:40

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A300B4

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:35

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:40

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:55

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:05

تابان

TBN6223

مشهد

باطل شد

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:05

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:40

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:05

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:30

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:10

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:35

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:45

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:55

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:10

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:20

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:45

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:50

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5701

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:20

سپهران

SHI4316

عسلویه

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:20

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:20

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:10

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:35

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:10

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:25

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:25

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:20

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

کارون

KRU2581

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:55

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:05

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:25

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

کارون

KRU2571

لاوان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:55

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:55

آتا

TBZ5666

چابهار

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:55

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:05

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA237

اصفهان

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:25

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:45

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

کارون

KRU2607

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:35

قشم ایر

QSM1309

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

آتا

TBZ5645

تبریز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:20

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:20

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

3

1397-12-04 06:14

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

25

1397-12-04 06:19

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:05

زاگرس

IZG4023

کرمان

پرواز كرد

3

1397-12-04 06:23

A319

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

پرواز كرد

14

1397-12-04 06:04

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3426

یزد

پرواز كرد

1

1397-12-04 06:34

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

پرواز كرد

20

1397-12-04 06:36

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:10

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

27

1397-12-04 06:29

FOKER100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

22

1397-12-04 06:42

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

19

1397-12-04 06:28

A300B4

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

29

1397-12-04 06:46

FOKER100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

10

1397-12-04 06:25

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

23, 24

1397-12-04 06:54

747

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

5

1397-12-04 06:40

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایر

IRA343

تبریز

پرواز كرد

4

1397-12-04 06:39

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:25

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

12

1397-12-04 06:44

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

7

1397-12-04 06:57

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

26

1397-12-04 06:51

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:25

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

28

1397-12-04 06:52

FOKER100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

زاگرس

IZG4077

شیراز

پرواز كرد

2

1397-12-04 07:06

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

آتا

TBZ5612

بیرجند

پرواز كرد

10

1397-12-04 06:31

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:35

زاگرس

IZG4037

سیرجان

پرواز كرد

6

1397-12-04 06:59

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:40

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

6

1397-12-04 07:20

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

8

1397-12-04 07:03

rj100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:45

ماهان

IRM4579

قشم

پرواز كرد

21

1397-12-04 07:08

A300B4

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:45

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

8

1397-12-04 07:11

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:50

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

14

1397-12-04 07:29

EMB145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

9

1397-12-04 07:23

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:55

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

16

1397-12-04 07:30

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

ایران ایر

IRA378

زاهدان

پرواز كرد

3

1397-12-04 07:27

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

پرواز كرد

25

1397-12-04 07:31

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

2

1397-12-04 07:45

A300B4

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3326

جهرم

پرواز كرد

1

1397-12-04 07:37

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

11

1397-12-04 07:36

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

پرواز كرد

1

1397-12-04 07:51

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

پرواز كرد

5

1397-12-04 07:42

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آتا

TBZ5687

بوشهر

پرواز كرد

12

1397-12-04 07:48

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

27

1397-12-04 07:55

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

قدر ایر

SEP2702

بجنورد

پرواز كرد

15

1397-12-04 08:58

IL76

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

پرواز كرد

18

1397-12-04 07:53

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

پرواز كرد

5

1397-12-04 08:07

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:40

کیش ایر

KIS7017

لارستان

پرواز كرد

3

1397-12-04 07:59

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

پرواز كرد

6

1397-12-04 08:18

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:05

تابان

TBN6227

قشم

پرواز كرد

6

1397-12-04 08:20

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:10

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

10

1397-12-04 08:11

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

20

1397-12-04 08:26

A300-600ST

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

8

1397-12-04 08:28

rj100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

پرواز كرد

22

1397-12-04 08:32

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:20

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

11

1397-12-04 08:35

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

29

1397-12-04 08:38

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

3

1397-12-04 08:57

AB6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

پرواز كرد

26

1397-12-04 09:14

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

تابان

TBN6259

ماکو

پرواز كرد

8

1397-12-04 09:06

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

وارش

VRH5824

كيش

پرواز كرد

2

1397-12-04 09:09

737-700

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

آتا

TBZ5619

مشهد

در حال سوار شدن

12

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:10

کاسپین

CPN036

قشم

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

10

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

آماده پرواز

5

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

در حال سوار شدن

4

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

در حال سوار شدن

2

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

آماده پرواز

24

146-200

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3415

دزفول

در حال سوار شدن

1

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:55

پويا

PYA2345

مشهد

دريافت كارت پرواز

14

EMB145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

دريافت كارت پرواز

28

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

آسمان

IRC838

سنندج

دريافت كارت پرواز

26

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

دريافت كارت پرواز

7

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA216

بیرجند

دريافت كارت پرواز

3

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:25

آسمان

IRC600

مشهد

دريافت كارت پرواز

25

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

کاسپین

CPN044

كيش

دريافت كارت پرواز

8

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

دريافت كارت پرواز

9

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:40

ایران ایرتور

IRB996

كيش

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:05

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:10

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

14

EMB145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

1

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

2

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

21

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

8

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

8

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:25

کاسپین

CPN028

مشهد

تاخیر - 13:25

11

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

7

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

23

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

11

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:10

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

18

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

4

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

8

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:35

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

5

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:35

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

6

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

13

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

1

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:45

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

8

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

20

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

7

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:15

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

2

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

3

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

28

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

27

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

15

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:20

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

29

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

4

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:25

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

8

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

6

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:50

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

3

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

1

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

25

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

5

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

10

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

22

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:30

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

3

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:35

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

9

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:45

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:10

پويا

PYA2354

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

8

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

25

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

21

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

19

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:55

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

14

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

23

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

24

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

29

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

1

737-700

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

18

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:25

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

8

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:35

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

20

AB6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:40

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

15

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

2

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

13

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:50

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

28

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

11

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:55

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

19

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

21, 22

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

12

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:55

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

4

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

24

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

3

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

25

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

8

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:55

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

10

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

باطل شد

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:05

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

5

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

16

737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

27

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:50

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

18

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

20

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:15

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:20

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

9

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:25

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

3

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

25

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:20

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:20

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:25

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:40

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B.727

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:10

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:35

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2580

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

کارون

KRU2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:00

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:15

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:20

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:20

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A319

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:05

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:20

آتا

TBZ5671

اهواز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:20

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:45

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:05

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:20

سپهران

SHI4317

عسلویه

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

ساها

IRZ150

چابهار

طبق برنامه

737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:10

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:40

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:55

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

آتا

TBZ5665

چابهار

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

کارون

KRU2570

لاوان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:25

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:35

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:35

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:20

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A321

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

ایران ایر

IRA236

اصفهان

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:35

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:40

قشم ایر

QSM1308

بندرعباس

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:25

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:55

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

کارون

KRU2606

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:55

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:25

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:10

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

آتا

TBZ5700

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷