اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:05

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

تابان

TBN6223

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC641

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1269

قشم

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3304

خوی

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA261

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

آسمان

IRC3785

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

B737-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6298

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD.88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

747

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

آسمان

IRC827

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آتا

TBZ5624

شیراز

تاخیر

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

در حال نشستن

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

تاخیر

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

کارون

KRU2517

لاوان

در حال نشستن

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

تاخیر

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

A319

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:40

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

md83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:45

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:55

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:30

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:05

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:20

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:25

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:05

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3373

سمنان/مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:35

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:45

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:25

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:05

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:25

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:10

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

18

1398-01-29 16:29

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

1

1398-01-29 16:56

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

پرواز كرد

19

1398-01-29 16:34

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

پرواز كرد

3

1398-01-29 16:38

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

20

1398-01-29 17:41

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

12

1398-01-29 17:30

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

4

1398-01-29 17:32

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

25

1398-01-29 16:58

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

3

1398-01-29 17:38

FOKER100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

27

1398-01-29 19:09

a320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

سپهران

SHI4309

شیراز

پرواز كرد

29

1398-01-29 17:50

B737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

26

1398-01-29 17:52

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1073

سیرجان

پرواز كرد

22

1398-01-29 17:44

BAE146

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

5

1398-01-29 18:24

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

8

1398-01-29 17:36

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

19

1398-01-29 17:45

BAE146

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

7

1398-01-29 18:10

320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

پرواز كرد

25

1398-01-29 19:02

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

11

1398-01-29 18:29

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

18

1398-01-29 19:19

737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

24

1398-01-29 18:58

AB6

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

1

1398-01-29 19:16

A319

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

22

1398-01-29 19:13

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

پرواز كرد

3

1398-01-29 19:22

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

28

1398-01-29 19:33

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

9

1398-01-29 19:31

RJ100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

29

1398-01-29 19:25

B737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

19

1398-01-29 19:27

AB6

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

تابان

TBN6258

مشهد

آماده پرواز

25

md88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

4

1398-01-29 19:50

AB6

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

در حال سوار شدن

1

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

معراج

MRJ2840

شیراز

پرواز كرد

15

1398-01-29 19:40

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

20, 21

1398-01-29 19:54

AB3

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3724

یزد

آماده پرواز

26

B737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

در حال سوار شدن

5

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

آماده پرواز

3

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

کاسپین

CPN018

اهواز

آماده پرواز

23

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

آماده پرواز

24

BAE146

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC844

رشت

آماده پرواز

27

ATR-72

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5850

اهواز

آماده پرواز

5

737-700

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

آماده پرواز

7

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

آتا

TBZ5613

اصفهان

تاخیر - 21:35

11

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

دريافت كارت پرواز

3

A310

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

دريافت كارت پرواز

4

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

29

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

دريافت كارت پرواز

5

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آتا

TBZ5683

اهواز

دريافت كارت پرواز

10

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

25

B737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6291

اصفهان

تاخیر - 23:30

18

md88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:00

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:15

ایران ایر

IRA3446

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:45

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3374

مشهد/سمنان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:40

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:40

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:05

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:05

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:55

ساها

IRZ150

چابهار

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:25

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:05

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:50

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:35

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:25

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:40

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:55

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:15

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:15

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

182

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:55

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:25

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:15

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸