اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

ماهان

IRM1084

زابل

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

کاسپین

CPN017

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

وارش

VRH5837

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

معراج

MRJ2824

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM4538

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

پويا

PYA2311

گرگان

باطل شد

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA494

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

پويا

PYA2315

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3381

سبزوار

نشست | دریافت بار از نقاله

3

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

آسمان

IRC3711

اردبیل

تاخیر

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

آتا

TBZ5624

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

زاگرس

IZG4040

مشهد

تاخیر

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1225

كيش

تاخیر

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

در حال نشستن

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

نشست | دریافت بار از نقاله

1

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

منتظر اعلام باشید

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

وارش

VRH5819

مشهد

منتظر اعلام باشید

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3427

یزد

در حال نشستن

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

در حال نشستن

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC3909

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

تاخیر

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

باطل شد

737-700

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

قشم ایر

QSM1269

قشم

تاخیر

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

آسمان

IRC3791

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:35

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:20

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

آتا

TBZ5707

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB909

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB907

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

کارون

KRU2577

سیری

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3375

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

کاسپین

CPN6985

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:10

قشم ایر

QSM1250

مشهد

پرواز كرد

11

1398-05-30 11:21

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

29

1398-05-30 13:01

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

18

1398-05-30 12:15

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آتا

TBZ5654

تبریز

پرواز كرد

12

1398-05-30 12:40

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

7

1398-05-30 12:33

320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

پرواز كرد

9

1398-05-30 12:21

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

15

1398-05-30 12:57

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

1

1398-05-30 14:19

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

20

1398-05-30 13:19

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

22

1398-05-30 13:26

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

پرواز كرد

9

1398-05-30 13:33

A319

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

24

1398-05-30 13:28

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

14

1398-05-30 13:54

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

وارش

VRH5824

كيش

پرواز كرد

5

1398-05-30 13:49

737-700

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

12

1398-05-30 14:00

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

26

1398-05-30 14:09

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

آماده پرواز

19

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

کارون

KRU2508

ماهشهر

در حال سوار شدن

15

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

آماده پرواز

9

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

پرواز كرد

1

1398-05-30 14:49

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 15:45

10

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

آماده پرواز

27

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA214

قشم

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

2

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

کاسپین

CPN6928

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

10

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

آماده پرواز

21

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

در حال سوار شدن

6

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

11

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آتا

TBZ5698

مشهد

دريافت كارت پرواز

12

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

زاگرس

IZG4021

اهواز

دريافت كارت پرواز

8

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

دريافت كارت پرواز

3

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

کاسپین

CPN040

مشهد

تاخیر - 17:00

14

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA311

اهواز

دريافت كارت پرواز

4

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

2

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

دريافت كارت پرواز

6

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

زاگرس

IZG4031

مشهد

تاخیر - 17:45

3

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

آسمان

IRC3724

یزد

دريافت كارت پرواز

25

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5629

مشهد

دريافت كارت پرواز

13

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

1

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

10

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

13

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

5

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

2

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آسمان

IRC3790

اردبیل

طبق برنامه

27

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

9

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

23

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

18

RJ85

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

تاخیر - 20:00

5

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

29

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

باطل شد

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

26

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

22

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

10

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

5

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

11

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

17

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

1

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

24

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

9

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

6

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

19

747

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

9

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

15

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

21

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

7

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

3

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:35

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

4

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

9

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

5

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

26

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

10

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

13

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

23

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

18

rj100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

کاسپین

CPN6982

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

13

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:35

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:40

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:05

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2576

سیری

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ساها

IRZ150

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3372

سمنان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB908

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB906

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN6984

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC3936

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

کاسپین

CPN6982

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸