اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:00

کاسپین

CPN045

كيش

نشست | پایان دریافت بار

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4034

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

کارون

KRU2619

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

آتا

TBZ5676

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

آتا

TBZ5624

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

B737-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:40

آسمان

IRC847

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

کاسپین

CPN047

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

تاخیر

747

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

سپهران

SHI4319

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

کاسپین

CPN013

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

پويا

PYA2313

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

EMB145

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

تاخیر

FOKER100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

باطل شد

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

ساها

IRZ163

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A300-600ST

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:35

تابان

TBN6325

مشهد

در حال نشستن

MD.88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

کاسپین

CPN035

اصفهان

تاخیر

737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

زاگرس

IZG4018

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

منتظر اعلام باشید

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

کارون

KRU2509

ماهشهر

در حال نشستن

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1217

آبادان

در حال نشستن

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

کاسپین

CPN023

مشهد

تاخیر

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

تاخیر

BAE146

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5672

اهواز

تاخیر

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

وارش

VRH5825

كيش

تاخیر

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:25

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:25

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

کاسپین

CPN027

مشهد

تاخیر

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB3

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3373

سمنان/مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC3909

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4596

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5631

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3320

ساری

پرواز كرد

6

1398-06-26 16:06

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2506

ماهشهر

باطل شد

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

1

1398-06-26 17:50

FOKER100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

1

1398-06-26 16:21

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

12

1398-06-26 16:33

737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

9

1398-06-26 16:26

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN012

اهواز

پرواز كرد

13

1398-06-26 16:57

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

تابان

TBN6324

مشهد

پرواز كرد

7

1398-06-26 16:42

MD.88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

پرواز كرد

3

1398-06-26 16:54

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

5

1398-06-26 16:52

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

پرواز كرد

3

1398-06-26 17:45

A321

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

11

1398-06-26 17:08

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

15

1398-06-26 18:35

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

معراج

MRJ2814

چابهار

پرواز كرد

9

1398-06-26 17:21

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

15

1398-06-26 17:31

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

26

1398-06-26 17:24

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

وارش

VRH5872

بوشهر

پرواز كرد

2

1398-06-26 17:36

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

7

1398-06-26 17:27

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

کاسپین

CPN034

اصفهان

پرواز كرد

9

1398-06-26 18:43

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

10

1398-06-26 18:06

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

پرواز كرد

6

1398-06-26 17:52

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

پرواز كرد

18

1398-06-26 19:44

BAE146

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

8

1398-06-26 17:59

320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

28

1398-06-26 18:10

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

12

1398-06-26 18:30

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

24

1398-06-26 19:04

AB6

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

آتا

TBZ5702

شیراز

پرواز كرد

11

1398-06-26 18:28

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

25

1398-06-26 19:14

320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

وارش

VRH5824

كيش

پرواز كرد

1

1398-06-26 19:36

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

10

1398-06-26 18:56

RJ100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

3

1398-06-26 18:52

320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3471

اهواز

پرواز كرد

1

1398-06-26 18:57

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

پرواز كرد

3

1398-06-26 19:19

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

پرواز كرد

21

1398-06-26 19:24

AB6

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5671

اهواز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:00

13

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

12

1398-06-26 19:12

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

9

1398-06-26 19:32

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

زاگرس

IZG4047

دزفول

پرواز كرد

5

1398-06-26 19:48

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

23

1398-06-26 19:49

A310

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:25

کاسپین

CPN018

اهواز

پرواز كرد

7

1398-06-26 19:46

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

کاسپین

CPN048

شیراز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:30

9

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

آماده پرواز

7

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

ماهان

IRM1037

مشهد

تاخیر - 23:00

21, 22

747

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

آماده پرواز

21

BAE146

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

پويا

PYA2310

گرگان

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

14

EMB145

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 22:00

11

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

کارون

KRU2620

اهواز

باطل شد

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:00

5

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

سپهران

SHI4303

شیراز

دريافت كارت پرواز

24

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

دريافت كارت پرواز

3

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

آسمان

IRC626

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

27

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

تابان

TBN6342

مشهد

دريافت كارت پرواز

7

md88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

زاگرس

IZG4029

آبادان

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN026

مشهد

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:10

12

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2618

اهواز

دريافت كارت پرواز

16

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

دريافت كارت پرواز

6

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

دريافت كارت پرواز

10

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

دريافت كارت پرواز

4

AB6

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM4531

اصفهان

تاخیر - 23:20

18

RJ100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ماهان

IRM4597

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:15

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:25

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:55

کاسپین

CPN020

اهواز

تاخیر - 09:00

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

ساها

IRZ150

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3374

مشهد/سمنان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

ab6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

وارش

VRH5880

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC3908

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:25

آتا

TBZ5632

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:35

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ شهريور ۱۳۹۸