اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

آتا

TBZ5620

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1012

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

A300-600ST

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ100

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

747

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

آتا

TBZ5707

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:05

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 11:10

آتا

TBZ5628

اهواز

تاخیر

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:35

آتا

TBZ5636

اهواز

تاخیر

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ85

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

ساها

IRZ161

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:35

پويا

PYA2359

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:35

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

ماهان

IRM1090

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:50

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

RJ85

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:35

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1303

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

12

1398-04-03 23:50

737

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

7

1398-04-03 23:46

MD82

۳ تير ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

22

1398-04-04 00:07

AB6

۳ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

25

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

27

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

3

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:35

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

13

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:40

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:45

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

20, 21

747

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

22

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

28

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

6

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

14

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:05

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

3

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

4

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

19

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

25

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

7

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:45

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:50

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

8

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:50

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

15

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

9

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

27

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

1

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

16

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

6

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

12

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

21

RJ85

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

10

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

23

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

11

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

12

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

وارش

VRH5874

آبادان

طبق برنامه

1

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

14

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

13

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

3

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

پويا

PYA2358

بندرعباس

طبق برنامه

15

EMB145

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

4

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

آتا

TBZ5627

اهواز

تاخیر - 10:00

12

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

ساها

IRZ160

مشهد

طبق برنامه

12

737-700

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

20

RJ85

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

5

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

7

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

14

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

22

BAE146

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

آتا

TBZ5635

اهواز

تاخیر - 11:20

12

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

11

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:55

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

4

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

29

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:25

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

26

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

2

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

3

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 11:05

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

10

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

15

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

24

RJ85

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

5

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

19

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

21

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

14

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

27

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

1

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

14

EMB145

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

5

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

21

BAE146

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

قشم ایر

QSM1302

مشهد

طبق برنامه

10

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

3

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

2

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:55

ماهان

IRM1091

مشهد

طبق برنامه

23

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

16

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

6

182

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

4

A321

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

1

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

15

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

25

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

5

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

16

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

18

BAE146

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

20

146-200

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

27

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

13

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

9

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

2

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

29

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

10

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

6

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

6

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

19

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

747

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

A310

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

26

ATR-72

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

3

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

22

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

3

AB6

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

21

RJ100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

7

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:10

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

2

B737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

13

737

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۴ تير ۱۳۹۸