اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

A300-600ST

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

معراج

MRJ2845

قشم

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

تابان

TBN6276

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM4538

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:20

تابان

TBN6228

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:20

آتا

TBZ5622

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:50

آسمان

IRC825

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

ایران ایر

IRA408

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

زاگرس

IZG4026

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

باطل شد

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:25

پويا

PYA2359

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

آسمان

IRC839

سنندج

نشست

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:35

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

ایران ایر

IRA465

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

کاسپین

CPN021

اهواز

در حال نشستن

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

ماهان

IRM1090

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA430

اهواز

تاخیر

MD80

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

کیش ایر

KIS7030

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

تاخیر

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

زاگرس

IZG4050

كيش

تاخیر

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

تابان

TBN6327

مشهد

تاخیر

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

ایران ایر

IRA327

لارستان

منتظر اعلام باشید

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

منتظر اعلام باشید

FOKER100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

تاخیر

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3375

مشهد

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

تابان

TBN6266

كيش

تاخیر

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:40

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB3

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

تاخیر

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:25

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

A321

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

آتا

TBZ5628

اهواز

تاخیر

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A300-600ST

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

rj100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:25

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:25

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

MD80

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

وارش

VRH5819

مشهد

تاخیر

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1289

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

کاسپین

CPN6931

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB931

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3909

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3384

سهند

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3394

ماهشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

سپهران

SHI4361

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

rj100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3381

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3375

جهرم/مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

سپهران

SHI4355

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:35

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1285

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

ایران ایر

IRA237

اصفهان/شیراز

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

پرواز كرد

6

1398-09-19 11:40

ATR-72

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

5

1398-09-19 11:52

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

3

1398-09-19 12:10

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

5

1398-09-19 13:06

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

پرواز كرد

21

1398-09-19 12:52

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

7

1398-09-19 12:15

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

12

1398-09-19 14:04

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

2

1398-09-19 12:30

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

13

1398-09-19 14:30

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

26

1398-09-19 13:29

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

قشم ایر

QSM1294

گرگان

پرواز كرد

10

1398-09-19 13:19

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

2

1398-09-19 12:56

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:50

آتا

TBZ5681

بندرعباس

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

11

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

معراج

MRJ2840

شیراز

پرواز كرد

9

1398-09-19 13:09

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

تابان

TBN6265

كيش

پرواز كرد

7

1398-09-19 14:36

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

19

1398-09-19 13:44

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

23

1398-09-19 13:25

A-310-300

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

12

1398-09-19 14:06

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:50

تابان

TBN6342

مشهد

آماده پرواز

11

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

6

1398-09-19 14:17

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

25

1398-09-19 14:53

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

27

1398-09-19 14:48

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

18

1398-09-19 14:35

AB6

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

8

1398-09-19 14:42

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

آسمان

IRC3930

زاهدان

پرواز كرد

29

1398-09-19 14:40

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

4

1398-09-19 14:58

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

ایران ایر

IRA350

كيش

پرواز كرد

5

1398-09-19 14:56

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:35

پويا

PYA2312

مشهد

پرواز كرد

14

1398-09-19 15:00

EMB145

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

آماده پرواز

20

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

قشم ایر

QSM1216

آبادان

آماده پرواز

10

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3356

گرگان

آماده پرواز

1

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

آماده پرواز

10

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

آماده پرواز

6

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

آسمان

IRC3724

یزد

آماده پرواز

26

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3320

ساری

آماده پرواز

2

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

ایران ایر

IRA428

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1091

مشهد

دريافت كارت پرواز

22

AB6

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:55

تابان

TBN6291

اصفهان

دريافت كارت پرواز

8

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:55

زاگرس

IZG4019

یزد

دريافت كارت پرواز

3

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

دريافت كارت پرواز

5

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2506

ماهشهر

دريافت كارت پرواز

15

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

5

AB3

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN012

اهواز

دريافت كارت پرواز

15

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

معراج

MRJ2814

چابهار

دريافت كارت پرواز

9

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کاسپین

CPN046

تبریز

دريافت كارت پرواز

11

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

ایران ایر

IRA245

رشت

تاخیر - 17:50

1

MD80

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN6924

مشهد

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 17:15

13

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

4

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

10

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

2

A321

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

25

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

18

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

27

ATR-72

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

23

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

3

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

10

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

29

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

24

ab6

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

8

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

9

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

1

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

15

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

3

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

9

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

13

EMB145

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

7

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

7

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

22

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

747

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

27

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

9

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

10

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

24

RJ85

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

12

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

5

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

11

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

4

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

18

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

3

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

29

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

8

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

22

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1288

اصفهان

طبق برنامه

10

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:05

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:05

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:10

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:20

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:35

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:40

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

کاسپین

CPN6930

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA426

شیراز/اصفهان

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

آسمان

IRC3908

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB930

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

ساها

IRZ150

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3326

جهرم/مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

سپهران

SHI4360

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3385

سهند

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3395

ماهشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3380

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1284

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

سپهران

SHI4354

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۰ آذر ۱۳۹۸