اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

FOKER100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:50

تابان

TBN6246

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:50

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

A300-600ST

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

FOKER100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:15

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:25

وارش

VRH5873

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

آسمان

IRC861

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4528

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

باطل شد

146-200

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:50

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:25

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:40

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:05

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:35

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:40

زاگرس

IZG4088

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:40

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:50

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:00

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:00

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

AB3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:10

تابان

TBN6286

کرمان

طبق برنامه

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:10

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:25

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:45

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:55

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:05

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:35

ایران ایر

IRA377

کرمان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:40

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:45

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:55

ایران ایر

IRA383

زاهدان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:30

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:35

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:40

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:10

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:15

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

AB3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:20

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

FOKER100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:25

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1257

خارگ/اصفهان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:45

قشم ایر

QSM1301

لارستان

طبق برنامه

RJ100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:05

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

FOKER100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:10

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

FOKER100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:10

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:40

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:45

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:00

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

AB3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:05

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:55

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

146-200

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3346

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:35

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:35

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

a320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:40

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:05

قشم ایر

QSM1299

شیراز/خارگ

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:05

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:35

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:05

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:20

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:25

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB8019

چابهار

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:55

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:10

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:20

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:40

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:45

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:50

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:55

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:05

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:15

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

FOKER100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:25

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

FOKER100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:30

پويا

PYA2359

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:35

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

باطل شد

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:55

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1243

شیراز/سیری

طبق برنامه

RJ100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:45

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:50

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:55

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:00

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:05

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:10

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

146-200

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:20

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:25

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:30

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:40

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:40

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:05

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:20

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:30

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:30

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:50

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:55

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1399-07-07 23:21

737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

پرواز كرد

8

1399-07-07 23:08

md88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:10

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1399-07-07 23:30

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

6

1399-07-07 23:52

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

23

1399-07-07 23:57

AB6

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 04:00

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

3, 4

AB3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 04:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

11

ATR-42-320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:05

قشم ایر

QSM1300

لارستان

طبق برنامه

15, 16

RJ100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

3

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:20

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

25

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:20

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:25

زاگرس

IZG4089

تبریز

طبق برنامه

5

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:25

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:30

تابان

TBN6285

کرمان

طبق برنامه

5

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1256

خارگ/اصفهان

طبق برنامه

17, 18

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:35

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

5, 6

a320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:40

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

10

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

12

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

14

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

22

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:55

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:55

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

3, 4

AB3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

28

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

26, 27

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان

طبق برنامه

9, 10

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

16

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

24

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

14

ATR-42-320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:20

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

29

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:25

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

12

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

23

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:35

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

15, 16

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

7, 8

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:40

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

20

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:50

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:00

قدر ایر

SEP2702

مشهد

طبق برنامه

17

AN74

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA376

کرمان

طبق برنامه

5, 6

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3432

شیراز

طبق برنامه

12

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:10

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

باطل شد

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:10

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

طبق برنامه

3, 4

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

18

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

9

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:30

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

21

146-200

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

4

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

13, 14

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:45

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

14

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

2

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

5, 6, 7

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:10

قشم ایر

QSM1298

شیراز/خارگ

طبق برنامه

19, 20

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

28, 29

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:35

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

9, 10, 11

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:50

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

7

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:55

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

15, 16

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

20

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1242

شیراز/سیری

طبق برنامه

21, 22

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:05

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

26, 27

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:10

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

5, 6, 7

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:20

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

19, 20

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

24

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:45

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

9, 10

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:00

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

13, 14

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:10

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

29

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:15

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:20

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:25

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

25

FOKER100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

11

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3347

گچساران

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

22

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:05

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

15, 16

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:10

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:20

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

5, 6

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

12

ATR-42-320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

3

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:45

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

18

146-200

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:50

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

23

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:10

ایران ایرتور

IRB8018

چابهار

طبق برنامه

7, 8

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:20

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

4

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:40

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

3, 4

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:50

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

23

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:05

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

5

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

21

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

19

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:15

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

19, 20

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:20

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

14

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:55

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

7

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:00

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

9, 10

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:10

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

20

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:35

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

29

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

15, 16

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

19, 20

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

5, 6

f100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:10

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

10

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:15

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

17, 18

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:30

پويا

PYA2358

بندرعباس

طبق برنامه

15

EMB145

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

12

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:35

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

23

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:45

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

3

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

3

ATR-42-320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:10

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

5

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:15

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

16

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:15

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

7, 8

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

11

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:25

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:25

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5, 6

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:35

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

25

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:05

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

26, 27

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:20

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

27

FOKER100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:25

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

21, 22

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

15, 16

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

22

146-200

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

18

146-200

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:55

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

25

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

5

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

5, 6

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:25

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:35

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

18

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

15, 16

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

14

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:50

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

9, 10

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

6

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

19, 20

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:10

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

11

ATR-42-320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

23

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

16

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

5, 6, 7

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

20

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

14

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:00

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

5

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:05

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:05

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

18

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

9, 10

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:20

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

7

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

3

ATR-42-320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:05

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

8

FOKER100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:05

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:10

معراج

MRJ2846

زاهدان

طبق برنامه

15, 16

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

باطل شد

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:50

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

27

737-700

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

21

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

15, 16

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:55

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

5

md88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۸ مهر ۱۳۹۹